De Klerk Werkendam is jaarlijks goed voor vijftig miljoen omzet aan projecten in de waterbouw, bouw en staalconstructie. “Maar groter worden, onderdeel worden van een concern?” Algemeen directeur, Ron de Groot, moet er niet aan denken. Op vrijdagmiddag tijdens de ‘Benen Op Tafel’-sessies wordt de koers van het bedrijf bepaald. “Of en hoe wij een project aanpakken, bepalen we zelf.”

“De Klerk bestaat uit drie bv’s: Waterbouw, Bouwbedrijf en Staalconstructie. Alle expertises onder één dak, dat is onze kracht. Daardoor kunnen we snel schakelen. En omdat we goede eigen ontwerpers hebben, kunnen we scherp offreren. Zo’n tachtig procent van onze omzet komt uit waterbouwprojecten. We doen veel opdrachten voor Rijkswaterstaat, maar ook bijvoorbeeld voor Havenbedrijf Rotterdam en Zeeland Seaports. Daarnaast gaan we samenwerkingen aan met andere bedrijven. Zo werken we nu met Ballast Nedam aan de verbetering van het Amsterdam-Rijnkanaal. Over een lengte van zestig kilometer moeten er delen van de stalen damwand worden vervangen en de bodem moet worden gebaggerd. Dat zijn mooie projecten.

Om interessant te blijven voor opdrachtgevers moet je luisteren naar de markt. Zo werd vroeger elke offerte voor een aanbesteding volgens vaste eenheidsprijzen berekend. Je hoefde er eigenlijk alleen maar een hoeveelheid achter te zetten, het totaal was de aanneemsom. Nu bieden we producten op maat aan, maar daar moet je organisatie wel op ingericht zijn. Je moet goede engineers hebben, je calculators moeten anders gaan denken en je moet een heel team met gemotiveerde mensen om je heen hebben. Tien jaar geleden deed ik met mijn collega’s zes offertes in een week, nu hebben we soms wel drie weken nodig voor een aanbesteding! Maar dankzij die omslag kunnen we als middenbedrijf wel nog steeds zelfstandig opereren. Daar ben ik trots op.

Cruciaal voor ons succes in de toekomst is dat we blijven innoveren. Belangrijker nog is dat we ons niet blind staren op de prijs en kijken naar kwaliteit. Doordat duurzaamheid en innovatie steeds vaker worden gestimuleerd in aanbestedingen, hebben we soms de hoogste aanneemsom. Toch krijgen we het werk, omdat we aan de duurzame criteria voldoen of omdat we een innovatieve oplossing bieden. Zo moest bij een groot werk in Tilburg een damwand trillingsvrij in de grond worden aangebracht. Wij hebben een andere methode bedacht, waarbij de grond door een stalen lans werd weggespoten, waarna de wand in de grond kon zakken. Die creativiteit, gecombineerd met het persoonlijke contact met onze opdrachtgevers, is ons bestaansrecht.

Als middenbedrijf kunnen we de lijnen kort houden. Dat is prettig voor ons en voor onze opdrachtgevers. Maar we willen ook zélf niet als een nummer behandeld worden. Dat is precies de reden waarom we naar een ander accountantskantoor zijn overgestapt. We zochten een meer persoonlijke benadering. Die vonden we bij Moore DRV, via de toenmalige vennoot Martin de Jong. Bij Moore DRV denken de adviseurs actief met je mee en het kantoor biedt naast accountancy en advies ook een tak in subsidies en overnames. Moore DRV is een groot kantoor in de regio met alle expertise onder één dak, maar biedt wel dat persoonlijke contact. Dat is precies wat we nodig hebben.”

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.deklerkbv.nl.