Hoewel het in de tandartsstoel soms lastig praten is, vindt tandarts Marcel van der Zwet de gesprekken met zijn patiënten misschien wel het allerleukste aan zijn vak. We spraken hem in zijn praktijk in Bleiswijk over het tandartsenvak, het ondernemerschap en de ontwikkelingen in zorg & welzijn.

“Ik heb nu 26 jaar mijn praktijk hier in Bleiswijk, en ik ken mijn patiënten. Daar draait het voor mij ook om. Tandarts is natuurlijk een handvaardig beroep, maar de omgang met mensen, dat is eigenlijk de core business. Na een jaar onderhandelen heb ik deze praktijk in 1990 van iemand over kunnen nemen en dat is een goede zet geweest. Bleiswijk is in de afgelopen jaren qua bewonersaantal flink gegroeid en daarmee ook mijn klantenbestand. Ik heb nu drie behandelkamers en mijn team bestaat nu uit 11 medewerkers. Naast de algemene tandheelkunde, doen we parodontologie, implantologie en orthodontie ook grotendeels zelf, dus patiënten kunnen in de volle breedte bij ons terecht. Ik vind dat we in de maatschappij op esthetisch gebied soms te ver zijn doorgeslagen, alsof een strakke rij witte tanden altijd de norm moet zijn. Mijn streven is dat mensen zo lang mogelijk een gezonde mond houden. Samen met de patiënt zoek ik naar het meest optimale behandelplan. Ik geef mensen mijn visie en advies, licht voor- en nadelen van een behandeling toe, discussieer en denk mee. Dat maakt het vak voor mij uitdagend.

De ontwikkelingen in de zorgsector vind ik soms zorgwekkend. Er worden enorm hoge eisen gesteld, deels door de patiënt en vooral ook door de overheid. Ook is er sprake geweest van vele bezuinigingsmaatregelen. Wat het soms lastig maakt is dat je naast tandarts weliswaar ook ondernemer bent, maar geen ‘vrije’ ondernemer. Je zit namelijk vast aan de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Daardoor kun je eigenlijk alleen investeren met het maken van veel uren. Je ziet in deze sector dan ook ketens ontstaan waarmee schaalvoordeel behaald kan worden en waar tandartsen in dienst zijn, dus geen eigen praktijk meer hebben. Dat is ook een tendens onder jonge tandartsen: door alle rompslomp lijkt het voor hen soms minder interessant om een eigen praktijk te beginnen en sluiten ze zich eerder aan bij een keten of bij een praktijk die aan het uitbreiden is.

Doordat mijn praktijk een echte dorpspraktijk is, zijn veel mensen jarenlang patiënt. Wat ik leuk vind is dat ik ook patiënten terugzie die allang geëmigreerd zijn, bijvoorbeeld naar Senegal of naar Nieuw-Zeeland. Die komen dan bij me langs op controle als ze weer even in Nederland zijn. De langdurige relatie die ik met mijn patiënten heb, heb ik ook met DRV. Rick Wesdorp is vanaf het begin al mijn accountant. Toen ik met mijn praktijk begon, ben ik via via bij Moore DRV terechtgekomen, en nooit meer weggegaan. Ik wist toen nog niet hoe ik een zaak moest voeren, en Rick hielp me met het opzetten van de boekhouding. De praktijk is in de loop der jaren steeds verder gegroeid. Voor mij is hij een betrouwbaar persoon, bij wie ik terecht kan voor praktische vragen, maar ook voor advies rondom investeringen en wet- en regelgeving. Moore DRV doet ook mijn salarisadministratie. Het geeft een prettig gevoel dat je als ondernemer sommige zaken kunt loslaten, omdat je weet dat het goed geregeld wordt. Het is belangrijk om goed inzicht te hebben in je omzet en in je kosten. Ik heb bijvoorbeeld eens kritisch naar mijn inkoopkosten gekeken en door bewuster in te kopen heb ik de prijs naar beneden gekregen. Dat soort details worden in de dagelijkse (tandartsen) praktijk misschien nog wel eens vergeten. Juist die onderwerpen zijn zinvol om met je accountant door te nemen. Overigens heeft altijd zuinig zijn geen zin, je moet ook wel een beetje flexibel durven zijn om je bedrijf gezond te houden.”

Wilt u meer weten?

Kijk op: www.tandheelkundepraktijkvanderzwet.nl.