Stichting Thebe is een van de grotere zorginstellingen in Nederland en is actief in de regio West-Brabant. De activiteiten van Thebe bestaan uit het verzorgen, verplegen, behandelen en begeleiden van ouderen. Thebe ziet iedere zorgvrager als uniek persoon, met ieder zijn eigen achtergrond, leefsituatie, verwachtingen en behoeften.

In dat kader had Thebe enige jaren geleden een zelfstandige keukenfaciliteit van het Amphia Ziekenhuis te Breda overgenomen. De activiteiten op het gebied van de verzorgingstehuizen (inclusief personeel) werden overgedragen aan deze centrale keuken. Met deze centrale (vers)keuken was men in staat om op een goede manier in de behoefte van de ouderen te voorzien. De activiteit kreeg de naam Thebe Catering en Maaltijdservice (TCM).

Na enkele jaren van teleurstellende resultaten en een mislukte poging tot verkoop van TCM heeft het bestuur van Stichting Thebe de adviseurs van Moore DRV Performance Improvers gevraagd om te ondersteunen bij de heroriëntatie van TCM. Samen met het bestuur, de raad van toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad hebben we vervolgens de strategische rol van de maaltijdvoorziening in de totaalstrategie van Thebe in kaart gebracht. Vervolgens kon het bestuur verantwoord en onderbouwd beslissingen nemen over de toekomst van TCM, al dan niet binnen de structuur en/of zeggenschap binnen Thebe.

We hebben vervolgens ook ondersteund bij de selectie van mogelijke partners voor samenwerking en samen met het bestuur onderhandeld over de voorwaarden.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een succesvolle joint venture met een andere partij: Daily Fresh Food. Door de samenwerking met Daily Fresh Food is Thebe in staat om zich bestuurlijk te focussen op haar kerntaken, terwijl de maaltijdvoorziening bestuurlijk wordt “gerund” door Daily Fresh Food. De performance van TCM is daardoor een stuk beter. Bovendien kan Thebe als medeaandeelhouder wel grip houden op de kwaliteit van de maaltijden. De maaltijd is namelijk een bijzonder moment op de dag voor de cliënten van Thebe!