Radiologie is een specialisme waarbij de techniek heel snel ontwikkelt, er zijn dus steeds weer nieuwe mogelijkheden beschikbaar om diagnoses scherp te stellen. Het was voor Erik Bakker, radioloog in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, één van de redenen om zich in dit terrein binnen de geneeskunde te verdiepen. We vroegen hem naar de uitdagingen in zijn beroep.

“Soms gaat de techniek in mijn vak zo snel dat je wel eens denkt: gaat dit nu de mens uiteindelijk vervangen? Het kan ook zeker interessant zijn om onderzoek door een computer te laten doen. Echter, de techniek is nog niet zo ver dat het foutloos gaat en bovendien blijft het menselijke element belangrijk, er is altijd een onzekerheidsfactor bij het stellen van een diagnose.

Ik werk nu drie jaar als medisch specialist en in die drie jaar is er nog weinig rust geweest in de medische sector. Wat dat betreft ben je soms wel echt een speelbal van politieke zaken. We zien schaalvergroting, ziekenhuizen krijgen vergevorderde partnerships met elkaar. Die beweging zal zich de komende jaren voortzetten, maar ik ben wel bang dat we over 15 jaar kunnen concluderen dat de ziekenhuizen te groot en te log zijn geworden, dat de patiënt zich een nummer voelt en dat we weer terug moeten gaan naar meer kleinschalige oplossingen. Je ziet dat in het onderwijs bijvoorbeeld ook.

Een andere uitdaging waar als arts een hoop tijd in gaat zitten, is de omzetting van de maatschap naar een medisch specialistisch bedrijf. Waar we voorheen in een maatschap van 8 werkten, vormen we nu een bedrijf met 84 personen die worden ingehuurd door het ziekenhuis. Het optimaliseren van workflow en het besparen van kosten vind ik positief, maar het levert nu vooral ook veel discussie op: hoe wordt het geld verdeeld, wie krijgt wat? Je bent naast je beroep ineens ook bezig met bedrijfsvoering en met allerlei fiscale zaken. De omzetting naar de medisch specialistische bedrijven kost de maatschappij ook geld: we moeten allerlei adviezen inwinnen en je zet artsen nu niet optimaal in waar ze eigenlijk voor zijn opgeleid. Ik ben in principe hartstikke tevreden met wat ik nu doe, maar de uitdaging ligt in het goed organiseren van deze randzaken.”