Het kabinet heeft alsnog besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht in te trekken. De BIK werd in 2021 als tijdelijke steunmaatregel ingevoerd. Via de BIK kon u als ondernemer 3,9% van een investeringsbedrag tot € 5 miljoen verrekenen met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag kon u 1,8% van het bedrag boven deze grens verrekenen. De intrekking betekent dat u geen beroep kunt doen op de BIK, ook niet als u al geïnvesteerd heeft of investeringsverplichtingen bent aangegaan. In dit artikel vertellen we u hoe de overheid werkgevers alsnog wil compenseren en waarom de BIK wordt ingetrokken.

BIK vervangen door verlaagde werkgeverspremie AWf

Met de tijdelijke regeling van de BIK was in 2021 en 2022 jaarlijks circa 2 miljard gemoeid. Deze regeling vervalt nu dus met terugwerkende kracht. Om werkgevers toch een financiële tegemoetkoming te geven wordt het vrijgekomen budget ingezet voor verlaging van de werkgeverspremie Algemeen Werkeloosheidsfonds (AWf). Wanneer dit mogelijk is gaat deze verlaging in per 1 augustus 2021. Zo hoopt het kabinet dat werkgevers alsnog geld over houden om te investeren.

BIK in strijd met EU-recht voor staatssteun

De BIK wordt ingetrokken, omdat de kans bestaat dat de BIK in strijd is met EU-recht. Als de BIK daadwerkelijk in strijd is hiermee, moeten ondernemers de eventueel ontvangen steun met vergoeding van rente terugbetalen. Voor intrekking van de BIK is een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies aangeboden en zal het daarna zo spoedig mogelijk aan het parlement voorleggen.

Voor de verlaging van de werkgeverspremie zal het kabinet een ministeriële regeling gaan publiceren. Voor nu is niet bekend hoe hoog de verlaging gaat worden. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Andere regelingen voor investeringen

Overigens bestaan er nog steeds regelingen die interessant kunnen zijn bij de investering in bedrijfsmiddelen zoals de EIA, KIA, WBSO en de MIA en VAMIL. Daarnaast bestaan ook subsidieregelingen of kredietmogelijkheden. Wilt u weten of een regeling voor u van toepassing is? Onze belastingadviseurs en subsidieadviseurs helpen u graag!