Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 is het standpunt over de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) bij tijdelijke urenuitbreiding gewijzigd. Heeft u daardoor te veel AWf-premie betaald? Dan krijgt u de te veel betaalde premie terug. Hoe dat zit vertellen we u in dit artikel.

Wat is gewijzigd?

Bij een arbeidscontract voor onbepaalde tijd is de lage AWf-premie van toepassing. Indien dit contract tijdelijk werd uitgebreid, was het standpunt dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is. Op de tijdelijke urenuitbreiding was daarom altijd de hoge AWf-premie van toepassing. Nu is bepaald dat een tijdelijke urenuitbreiding ook een tijdelijke wijziging van een bestaande (onbepaalde tijds-) arbeidsovereenkomst kan zijn. Hierdoor is de lage AWf-premie van toepassing.

Gevolgen voor de AWf-premie

Voor 2020, 2021 en 2022 geldt voor de tijdelijke urenuitbreiding dezelfde AWf-premie als voor de oorspronkelijke uren. Betaalt of betaalde u voor de bestaande arbeidsovereenkomst de lage premie AWf? Dan heeft u misschien over eerdere aangiftetijdvakken in 2020 en 2021 te veel AWf-premie betaald voor de tijdelijke urenuitbreiding. Het gewijzigde standpunt heeft geen gevolgen voor u als u voor de bestaande arbeidsovereenkomst de hoge AWf-premie betaalt of betaalde.

Tijdelijke urenuitbreiding soms wél een aparte arbeidsovereenkomst

In de volgende situaties is de tijdelijke urenuitbreiding nog wel een aparte arbeidsovereenkomst:

  • De werkzaamheden of arbeidsvoorwaarden voor de urenuitbreiding verschillen wezenlijk van die van de bestaande arbeidsovereenkomst.
  • U bent met de werknemer voor de urenuitbreiding expliciet een aparte arbeidsovereenkomst overeengekomen.

In deze situaties verandert er niets. Op deze aparte arbeidsovereenkomst blijft de hoge AWf-premie van toepassing.

Hoe krijgt u de te veel betaalde premie AWf terug?

Om de te veel betaalde AWf-premie terug te krijgen, moet u uw aangiften loonheffingen over 2020 en 2021 corrigeren. Wij kunnen dit uiteraard voor u verzorgen.

Voor elk aangiftetijdvak in 2020 en 2021 dat u volgens het gewijzigde standpunt mag corrigeren, verzendt u een losse correctie. Of dit ook via 1 bericht per jaar kan, ligt aan uw softwarepakket.

De Belastingdienst betaalt het te veel betaalde bedrag terug of verrekent het met openstaande schulden. Heeft u bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan maakt de Belastingdienst de teruggaaf naar u over. Deze wordt dan niet verrekend.

Let op! Het gewijzigde standpunt geldt voor 2020, 2021 en 2022. De Belastingdienst komt later met informatie over hoe u met tijdelijke urenuitbreidingen vanaf 2023 moet omgaan en wat voor invloed dat heeft op de AWf-premie.

Geschreven door:

Belastingadviseur Tamara van Mourik

Tamara van Mourik

Belastingadviseur en loonbelastingspecialist