In de huidige coronacrisis verkeert een toenemend aantal ondernemingen in zwaar weer. Wat moet u als bestuurder van een onderneming doen op het moment uw onderneming niet in staat is om de verschuldigde loonheffingen of omzetbelasting te voldoen? We zetten het hier voor u uiteen.

Betalingsonmacht direct melden

Als bestuurder van een onderneming kunt u privé hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de onderneming. Dat gebeurt als aannemelijk is dat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is van aan u te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer u deze betalingsonmacht niet tijdig heeft gemeld. Wanneer duidelijk is dat de onderneming niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, moet u als bestuurder namelijk een schriftelijke melding van betalingsonmacht indienen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft hier speciale formulieren voor ontwikkeld. U moet bij een melding betalingsonmacht ook toelichten waardoor de onmacht tot betaling is ontstaan. Een melding is tijdig bij de Belastingdienst binnengekomen wanneer deze is ingediend binnen 2 weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn betaald.

Niet automatisch uitstel van betaling

Een melding betalingsonmacht betekent overigens niet dat u uitstel van betaling heeft gekregen van de Belastingdienst. Hiervoor moet u een apart verzoek tot uitstel van betaling doen.

Voorkom aansprakelijkheid

Veel jurisprudentie gaat over de geldigheid van een gedane betalingsonmacht en de reikwijdte van een betalingsonmacht. Het is daarom voor u als bestuurder belangrijk om op de juiste en tijdige wijze een betalingsonmacht te melden. Zo voorkomt u aansprakelijkheid. Wees alert als uw onderneming in betalingsproblemen komt en neem tijdig contact op met uw adviseur.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur