Eind vorig jaar verschenen de eerste berichten in de media dat de horeca teveel btw zou betalen. Inmiddels is er wat meer duidelijkheid over de aanleiding van deze berichten en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt voor de horecaondernemer.

Stand van zaken

In het land worden (proef)procedures opgestart inzake restaurant- en cateringdiensten. Hierbij wordt het standpunt ingenomen dat voor de btw sprake is van één prestatie, inclusief alcoholhoudende dranken, die belast is tegen het lage (6%) btw-tarief. De alcoholhoudende dranken zouden opgaan in de restaurant- of cateringdienst en niet apart belast zijn tegen het hoge (21%) btw-tarief.

Er worden zowel procedures opgestart voor restaurants waar spijzen en dranken van de kaart worden besteld, als voor restaurants waarbij all-in prijzen worden gehanteerd.

De Staatssecretaris van Financiën is van mening dat de vergoeding voor alcoholhoudende dranken nooit valt onder het lage btw-tarief.

Kans van slagen

Het is lastig om de kans van slagen van de procedures in te schatten. Voor beide standpunten zijn goede argumenten aan te dragen op basis van (Europese) wet- en regelgeving, alsmede jurisprudentie. Wel achten wij de kans van slagen bij het hanteren van all-in prijzen hoger dan bij bestellingen van de kaart.

Overigens brengt een eventuele succesvolle procedure weer het risico met zich mee dat de wetgever daarna kan besluiten om de gehele prestatie voortaan te belasten tegen het hoge btw-tarief.

Moet ik iets doen?

Het kan jaren duren voordat de hoogste gerechtelijke instantie uitspraak heeft gedaan in deze procedures. Een eventuele positieve uitspraak heeft alleen gevolgen voor de toekomst en voor tijdvakken waartegen tijdig bezwaar is gemaakt.

Om gebruik te kunnen maken van een eventuele positieve uitspraak, kunt u nu (pro forma) bezwaar maken tegen de eigen btw-aangifte, in afwachting van de uitkomst van de procedures. Dit kan bijvoorbeeld nu nog voor de btw-aangifte over het vierde kwartaal van 2014.

Het bezwaar moet vervolgens elk tijdvak herhaald worden, tenzij de Belastingdienst op een gegeven moment besluit om de regeling voor massaal bezwaar van toepassing te verklaren. Toekomstige tijdvakken worden dan ambtshalve behandeld.

Tip:
Wij raden u aan om voor alcoholhoudende dranken nog steeds het hoge btw-tarief te hanteren. Het is niet verstandig om nu al op eigen initiatief het lage btw-tarief toe te gaan passen.

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u dat wij namens u bezwaar maken in afwachting van de procedures? Neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.