Bent u mkb-ondernemer in de logistieke of supply chain sector? De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren kan u mogelijk ondersteuning bieden bij uw logistieke innovatieve ideeën.

Voor mkb-ondernemers in de logistieke of supply chain sector die logistieke vernieuwing willen doorvoeren, zijn vier verschillende stimuleringsmogelijkheden beschikbaar. Er is ondersteuning mogelijk voor kennisinkoop bij kennisinstellingen, het opstarten van R&D-samenwerkingsprojecten en voor netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars. 

Stimuleringsmogelijkheden

De stimuleringsmogelijkheden zijn:

  • inkoop van kennis met kennisvouchers bij publieke kennisinstellingen;
  • bijdrage voor haalbaarheidsstudies rondom technische en economische risico’s en het in kaart brengen van de mogelijkheden van een innovatietraject;
  • bijdrage voor het inhuren van hooggekwalificeerd personeel voor onderzoek, ontwikkeling of innovatie;
  • Innovatieprestatiecontracten (IPC). Dit is een subsidie samenwerkende mkb-bedrijven in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor de subsidies als u momenteel bezig ben met:

  • nieuwe financieringsmogelijkheden;
  • creatieve oplossingen voor de organisatie en regie van de after sales service;
  • een regiestructuur voor slimme oplossingen om samenwerking en bundeling in uw keten of tussen verschillende ketens te verbeteren;
  • een oplossing om slimmer en efficiënter om te gaan met nationale en internationale regelgeving;
  • een geïntegreerde vervoersoplossing en/of een bundelingproject met verschillende modaliteiten.

Deadline

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tussen 15 april en 12 mei 2014. Voor R&D-samenwerkingsprojecten ligt deze deadline anders, namelijk tussen 3 juni en 19 september 2014.