De fiscus spreekt van een ‘arbeidsrelatie’ als er persoonlijk arbeid wordt verricht waarvoor betaald wordt en er is sprake van een gezagsverhouding. In sommige gevallen kan er echter ook zonder gezagsverhouding sprake zijn van een dienstbetrekking.

Specifieke deskundigheid

Onlangs ging het in een rechtszaak om een chemicus die voor minstens vier en halve dag per week werkzaamheden verrichte voor een vennootschap.

De inspecteur vond dat er sprake was van een dienstbetrekking. De chemicus voerde aan dat hij te specifiek deskundig was, zodat er van een gezagsverhouding geen sprake kon zijn. Ook had hij een adviserende en vrije rol naar de vennootschap. Deze feiten stonden naar zijn mening een dienstbetrekking in de weg.

Aansturing praktijkondersteuners

Het hof ging mee in de redenering van de chemicus dat een gezagsverhouding mogelijk niet aanwezig was. Toch stond dit een dienstbetrekking niet in de weg. Er was op grond van de feiten namelijk sprake van een fictieve dienstbetrekking. De chemicus verrichte immers minstens twee dagen per week persoonlijke arbeid tegen een bruto-inkomen dat meer was dan 40% van het minimumloon.

De verdiensten van de chemicus maakten ook geen onderdeel uit van de door hem in het jaar gemaakte winst uit onderneming, zoals hij bepleitte. Naast de werkzaamheden voor de vennootschap had de man nog een eigen kleine onderneming. Deze verdiensten en de tijdbesteding hieraan waren echter zo minimaal, dat de werkzaamheden voor de vennootschap geen ondergeschikte plaats innamen.

Geschreven door:

HRM adviseur Kim van Kasteele

mr. Kim van de Kasteele

Arbeidsjuridisch Adviseur