Uit het onderzoek is gebleken dat veel mkb-ondernemers moeite hebben met gelijkwaardig belonen en een juiste indeling volgens de cao (indien van toepassing). Hoe kunt u de beloning van uw medewerkers marktconform vaststellen?

Een duidelijke visie

Het is als organisatie allereerst van belang om een duidelijke visie te hebben, waaruit blijkt welke doelstellingen met het beloningsbeleid worden beoogd. Een doel kan bijvoorbeeld zijn om de motivatie van medewerkers te verhogen. Er moet dan wel rekening mee worden gehouden dat werknemers verschillende behoeften hebben en daardoor ook verschillende drijfveren.

Onder cao

Bent u gehouden aan een cao in uw branche, dan moet  u de werknemers volgens cao in delen en (minimaal) het salaris volgens cao  betalen. Maar hoe bepaalt u nu precies waar een werknemer moet worden ingedeeld? De meeste cao’s hebben een functiehandboek waarin de functieprofielen en competenties staan vermeld. U kunt deze vergelijken met die van uw werknemer. De functie wordt in de cao gekoppeld aan een salaris. Afhankelijk van de ervaring wordt de medewerker in een bepaalde trede ingedeeld.

Verder kunt u naast loon in de vorm een geldelijke beloning uw medewerkers belonen met bijvoorbeeld een auto van de zaak, een fiets ed.

Een salarisgebouw

Is er geen cao van toepassing, dan bent u (op het minimumloon na) vrij om uw medewerkers te belonen. Maar hoe kunt u uw werknemers zo belonen dat uw organisatie nieuwe medewerkers aantrekt, kwalitatief goede medewerkers behoudt en u niet te veel betaalt ten opzichte van uw concurrenten? Een salarisgebouw helpt bij een gelijkwaardige beloning van uw werknemers. Een salarisgebouw is een systematiek die onder andere bestaat uit een functielijst met daaraan gekoppeld een salaristabel. Met de indeling volgens zo’n systematiek weten werknemers precies waar ze aan toe zijn. Let daarbij wel op dat uw beloning gelijkwaardig is aan uw concurrenten om uzelf niet uit de markt te prijzen.

Heeft u vragen rondom uw beloningsbeleid? Neem gerust contact met ons op, we adviseren u graag.