De seizoenkrachten die voor u gaan werken, doen dat niet voor niets. U zult hen voldoende moeten belonen voor hun arbeid. Maar, hoeveel loon is volgens de wet voldoende? Hoe moet het loon worden betaald? En wat te doen met de fooien?

Salarissen

Zoals voor iedere werknemer geldt ook voor seizoenkrachten in de horeca het wettelijke minimum (jeugd)loon. Dit is het bedrag dat u de seizoenkrachten minimaal moet uitbetalen.

Het bruto minimumloon per 1 juli 2015 bedraagt als volgt:

  • 23 jaar en ouder – € 9,16 per uur
  • 22 jaar – € 7,78 per uur
  • 21 jaar – € 6,64 per uur
  • 20 jaar – € 5,63 per uur
  • 19 jaar – € 4,81 per uur
  • 18 jaar – € 4,17 per uur
  • 17 jaar – € 3,62 per uur
  • 16 jaar – € 3,16 per uur
  • 15 jaar – € 2,75 per uur

Girale betaling

Op 1 juli 2015 gaat de Wet Aanpak Schijnconstructies in. Deze wet verplicht werkgevers vanaf 1 januari 2016 het minimumloon aan de werknemers per bank over te maken. Het zal dan niet meer mogelijk zijn om (het minimale deel van) het salaris contant uit te betalen. Door het loon giraal te betalen kunt u aantonen dat u zich aan de wet op het minimumloon houdt.

**Let op: **Ook seizoenkrachten hebben recht op vakantietoeslag en vakantie-uren.

Fooien

Werknemers in de horeca ontvangen regelmatig fooien. Hierover bent u niet verplicht loonheffingen in te houden. De werknemers moeten de ontvangen fooien zelf aangeven in hun aangifte inkomstenbelasting.