Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de in 2017 ingegane regeling van het belasten van vermogen in box 3 in strijd is met het Europese Recht. De Hoge Raad introduceert daarbij een belastingheffing over het werkelijke rendement. Omdat dit arrest niet aangeeft op welke wijze het werkelijk rendement moet worden berekend, is op dit moment zeer onduidelijk hoe de belastingteruggave exact wordt berekend en afgewikkeld. Wat zijn de gevolgen van dit arrest voor u? In dit artikel vertellen we u hier meer over.

Belastingdienst onderzoekt momenteel de gevolgen

Op dit moment onderzoekt de Belastingdienst de gevolgen van deze uitspraak. De Belastingdienst heeft onlangs aangegeven dat zij als volgt met dit arrest zullen omgaan:

  1. De uitspraak heeft gevolgen voor alle aanslagen die op 24 december 2021 niet onherroepelijk vaststonden. Daarbij geeft de Belastingdienst aan dat belastingplichtigen zelf geen actie hoeft te ondernemen. Hieronder vallen de volgende aanslagen:
    1. Aanslagen die vanaf 24 december 2021 zijn opgelegd met inkomsten uit sparen en beleggen (box 3).
    2. Aanslagen die nog moeten worden opgelegd met inkomsten uit sparen en beleggen (box 3).
    3. Vanzelfsprekend alle aanslagen waarvoor een bezwaarprocedure box 3 loopt.
  2. De Belastingdienst stopt tot nader order zo veel mogelijk met het opleggen van de aanslagen met inkomsten uit sparen en beleggen (Box 3).
  3. In de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 die momenteel worden opgelegd zijn de gevolgen nog niet verwerkt. Uiteraard worden de voorlopige aanslagen bij de definitieve aanslagregeling hersteld.
  4. De Belastingdienst werkt aan een oplossing. Belastingplichtigen hoeven op dit moment geen actie te ondernemen.

Compensatie als u geen bezwaar hebt aangetekend?

Voor de groep belastingplichtigen die geen bezwaar hebben aangetekend en waarbij de bezwaartermijn is verstreken, is het onduidelijk of deze gecompenseerd zullen gaan worden. De Belastingdienst geeft aan dat het kabinet zal besluiten hoe dit hersteld wordt en wie daarvoor in aanmerking komt. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur