Met de afschaffing van de VAR en de invoering van het nieuwe stelsel van (model)overeenkomsten is de nodige onduidelijkheid ontstaan. Naast het gebruikmaken van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst, kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers ook zelf een overeenkomst ter beoordeling aan de Belastingdienst voorleggen.

Op 1 maart heeft de Belastingdienst de ‘Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties’ (Handreiking DBA) gepubliceerd. Hierin zijn de kaders te vinden die de Belastingdienst gebruikt bij het beoordelen van overeenkomsten die worden voorgelegd. Op basis van deze kaders beslist de Belastingdienst of de opdrachtgever op grond van de voorgelegde overeenkomst wel of geen loonheffingen in moet houden. In de handreiking zijn ook stroomschema’s opgenomen die duidelijk maken hoe de Belastingdienst kijkt naar een gezagsverhouding en de verplichting om persoonlijke arbeid te verrichten.

Bent u benieuwd of u vanaf 1 mei 2016 voldoet aan de nieuwe regelgeving? Neem dan gerust contact met ons op en kom eens praten onder het genot van een kopje koffie. Wij helpen u graag verder.