Wie als ondernemer zelf een aangifte vennootschapsbelasting of loonheffing indient bij de Belastingdienst, moet hiervoor tegenwoordig verplicht gebruikmaken van eHerkenning. Volgens de rechter is deze verplichting niet rechtsgeldig en vernietigde op basis hiervan een naheffing loonheffingen.

EHerkenning

EHerkenning is een veilig, gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee, inmiddels met enige honderden, overheidsinstanties kan worden gecommuniceerd. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij.

Weigering gebruik eHerkenning

Een belastingplichtige die in 2020 aangifte loonheffingen moest doen, had dit geweigerd, omdat hij daarbij verplicht gebruik moest maken van eHerkenning. Volgens de belastingplichtige kon de Belastingdienst hem hier niet toe dwingen. Daarnaast wilde de belastingplichtige uit principe niet betalen voor het doen van een aangifte. Dit leverde hem uiteindelijk een naheffing loonheffingen op.

Niet rechtsgeldig

De rechtbank in Arnhem stelde de belastingplichtige in het gelijk en vernietigde de naheffingsaanslag. Volgens de rechtbank is er geen wettelijke basis voor de verplichting van eHerkenning voor het indienen van de aangifte.

Vergoeding voor eHerkenning

Op aandringen van de Tweede Kamer is er destijds wel een tijdelijke vergoedingsregeling in het leven geroepen waarmee de kosten gedekt kunnen worden. Volgens de rechtbank is dit echter niet van belang.

Let op! De uitspraak van de rechtbank zal vrijwel zeker nog aan de hogere rechter worden voorgelegd en staat dus nog niet definitief vast.

Enorme impact

De impact van de uitspraak is enorm. Het kan immers betekenen dat in de gevallen waarin geen aangifte via eHerkenning is gedaan, terwijl dit wel verplicht was, de Belastingdienst geen sanctie kan opleggen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur