De gegevensuitwisseling binnen en buiten Europa werkt steeds beter. Binnenkort zullen de gegevens over cryptocurrency automatisch met de Belastingdienst worden uitgewisseld. U doet er dan ook verstandig aan om cryptovaluta die u nog niet eerder in uw aangiftes had opgenomen, alsnog aan te geven. U kunt hiervoor gebruikmaken van de inkeerregeling. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico op een boete. In dit artikel zetten wij het speelveld voor u uiteen.

Belastingdienst krijgt inzage over crypto 2022

Er komen verschillende nieuwe EU-richtlijnen, waaronder DAC8 en de MiCa verordening. Daardoor wordt informatie over de crypto en de cryptohouder automatisch aan de Belastingdienst verstrekt. Deze richtlijnen gelden nu nog niet maar worden waarschijnlijk later in 2022 van kracht.

Box 3 belasting crypto

In box 3 worden inkomsten uit sparen en beleggen belast. Ook beleggingen in cryptovaluta moeten hier worden opgegeven. In uitzonderingsgevallen kan crypto belast zijn in box 1.

Alsnog aangifte doen van crypto: de inkeerregeling

Heeft u (een deel van) uw  vermogen zoals uw crypto-portfolio niet opgegeven maar verzwegen of vergeten op te nemen in de aangifte? Dan pleegt u een strafbaar feit, omdat opzettelijk een onjuiste aangifte is ingediend. Belastingplichtigen kunnen ervoor kiezen om dit te melden. We noemen dit een vrijwillige verbetering of de inkeerregeling. U geeft dan zelf aan dat u een bepaald vermogen zoals cryptovaluta – al dan niet opzettelijk – hebt verzwegen. U moet de verschuldigde belasting uiteraard alsnog betalen, plus rente.

Boete bij inkeren na twee jaar

Geeft u inkomen of vermogen aan dat u meer dan twee jaar geleden al had moeten aangeven? Dan krijgt u altijd een boete. Dat geldt ook als het gaat om inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) of uit sparen en beleggen (box 3). De boete is wel lager, omdat u alsnog vrijwillig aangifte hebt gedaan. Let op, de boete kan oplopen tot 300%. Toch is het zo dat in vrijwel alle gevallen vrijwillig verbeteren “goedkoper” zal zijn dan onvrijwillig verbetering.

Let op! Heeft u vermogen in de vorm van cryptovaluta de afgelopen jaren niet opgegeven in uw aangifte? Doe dit dan nu alsnog. U voorkomt hiermee een hoge boete.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur