BelaBesloten vennootschap (bv)

Besloten vennootschap (bv)

Belastingadvies

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders en wordt gezien als een rechtspersoon, een zelfstandige entiteit. Voordeel hiervan is dat niet de ondernemer(s), maar de bv in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele schulden. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld (of goederen) inbrengen. De namen en adressen van alle aandeelhouders worden bijgehouden in een aandeelhoudersregister. Over de winst van een bv moet vennootschapsbelasting worden betaald. Als de bv dividend uitkeert, moet er dividendbelasting worden ingehouden.