Belasting toegevoegde waarde (btw)

Belasting toegevoegde waarde (btw)

Belastingadvies

Als u ondernemer bent, hebt u te maken met belasting toegevoegde waarde (btw). U betaalt btw over uw omzet. Per maand, kwartaal of jaar doet u aangifte, en betaalt u de btw. Meestal berekent u deze btw aan uw klanten in de prijs van uw goederen of diensten. Van de inkopen en kosten die u maakt, kunt u de btw aftrekken. De btw heeft verschillende tarieven. Welk btw-tarief u moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten dat u levert. Bij DRV werken specialisten gespecialiseerd in btw. Heeft u vraag of wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.