Belastingplan

Belastingplan

Belastingadvies

Het Belastingplan omvat een pakket aan fiscale maatregelen voor het aankomende jaar. Het Belastingplan wordt ieder jaar door de Tweede Kamer gepresenteerd op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. In het Belastingplan staan voorlopige fiscale maatregelen en wetsvoorstellen. De voorstellen moeten altijd nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer en kunnen ook nog aangepast worden.

Prinsjesdag 2017

Tijdens Prinsjesdag 2017 heeft het kabinet het Belastingplan 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Om u op de hoogte te brengen van de plannen hebben wij de belangrijkste voorstellen verwerkt in een top 5, een online magazine samengesteld en uitgebreid kennisdocument gemaakt.

Top 5 fiscale voorstellen en wijzigingen uit het Belastingplan 2018

De Troonrede is door onze Koning gelezen, de minister van Financiën heeft de Miljoenennota gepresenteerd en het Belastingplan 2018 is bekend. De conclusie is dat het demissionaire kabinet geen grote wijzigingen voorstelt. Wellicht dat een regeerakkoord meer spektakel gaat brengen. Voor nu volstaan we met een ongebruikelijk korte selectie van fiscale voorstellen en wijzigingen.

Bekijk de top 5

Lees ons online magazine

We hebben de plannen van het kabinet voor u proberen samen te vatten in een aantal korte artikelen. Deze hebben we gebundeld in een online magazine. Onderwerpen zijn onder andere:

  • wijzigingen in tarieven en heffingskortingen
  • aanscherping definitie geneesmiddelen waardoor zelfzorgmiddelen onder het hoge btw-tarief gaan vallen
  • afschaffing landbouwvrijstelling waardoor agrariërs btw-plichtig worden
  • aangaan of wijzigen huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract kan leiden tot schenk- of erfbelasting
  • aanscherping inkeerregeling waardoor een opzettelijk onjuiste belastingaangifte voortaan wordt beboet

Klik hier om het online magazine te openen.

Uitgebreid kennisdocument

Mocht u meer verdieping zoeken in de plannen dan verwijzen wij u graag naar het uitgebreid kennisdocument 'Belastingplan 2018'. Dit kennisdocument bevat informatie over alle onderwerpen die tijdens Prinsjesdag aan bod zijn gekomen.

Klik hier voor het kennisdocument