Werkkostenregeling: wat is er in 2020 gewijzigd?

Artikel
Lastenverlichting door wijziging wkr

Werkkostenregeling: wat is er in 2020 gewijzigd?

Artikel

Laatste update: 27 februari 2020
Gepubliceerd: 04 februari 2019

Om de lasten op arbeid voor het mkb te verlagen, is zoals aangekondigd de werkkostenregeling per 1 januari 2020 gewijzigd. De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling wordt met 0,5% verhoogd naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het bedrag daarboven blijft de vrije ruimte 1,2%. De stijging van de vrije ruimte naar 1,7% over de eerste € 400.000 betekent dat u als werkgever maximaal € 2.000 aan extra ruimte krijgt. In dit artikel zetten wij alle wijzigingen en aandachtspunten in de werkkostenregeling voor u als werkgever uiteen.

Wat is de werkkostenregeling precies?

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers door gebruik te maken van de vrije ruimte onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven. Typische voorbeelden van verstrekkingen die vallen in de vrije ruimte zijn kerstpakketten en bedrijfsuitjes. Het totale bedrag aan deze vergoedingen en verstrekkingen moet binnen de vrije ruimte blijven. Deze vrije ruimte bedraagt in de huidige situatie 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen.

Wanneer meer verstrekt wordt dan berekende vrije ruimte is de werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd. Overigens vallen niet alle vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte. Onder voorwaarden geldt bijvoorbeeld een vrijstelling voor reiskosten en zijn verstrekte smartphones en tablets vrijgesteld als deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

Verhoging vrije ruimte in twee schijven

Er komt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt berekend als 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Door de vormgeving is de verruiming voor kleine werkgevers relatief het grootst. Onderstaande tabel geeft de verruiming weer:

Verklaringen omtrent gedrag niet meer in de vrije ruimte

In 2019 telden vergoedingen van de werkgever aan de werknemer voor een verklaring omtrent gedrag (VOG) mee in de werkkostenregeling. Omdat een VOG vaak wettelijk verplicht is en niet tot een voordeel leidt voor de werknemer, leidt dit tot veel onbegrip bij werkgevers. Per 2020 komt een vergoeding voor een VOG niet meer ten laste komt van de vrije ruimte, maar wordt deze gericht vrijgesteld.

Overschrijding van vrije ruimte 2020 een tijdvak later aangeven.

Ook mag een werkgever die de vrije ruimte in 2020 overschrijdt, hiervan voortaan een tijdvak later aangifte doen. Dus voortaan kan, bij de loonaangifte van februari, de eventuele overschrijding worden aangeven. Let op, dit geldt dus pas vanaf volgend jaar. Over 2019 moet het nog in de loonaangifte van januari 2020.

Is uw administratie WKR-proof?

Het is belangrijk dat u een juiste administratie bijhoudt, waaruit blijkt welke loonbestanddelen u aanwijst als eindheffingsloon. Daarnaast moeten de gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen uit de administratie blijken. Wanneer uw administratie niet op orde is en er fouten zijn gemaakt, kan de belastingdienst naheffen. Een minimale fout in een steekproef kan een naheffing van duizenden euro’s tot gevolg hebben. De verwachting is dat er meer controles gaan plaatsvinden, aangezien de belastingdienst veel mensen heeft aangenomen om onder meer de controlekans te verhogen.

Wij helpen u graag. Wij nemen het administratieve proces rondom de vergoedingen en verstrekkingen met u door, passen deze na overleg met u aan, zodat u tijdens een controle niet voor onaangename verassingen komt te staan. Daarnaast bieden wij u ondersteuning en optimalisatie en geven antwoord op uw vragen. Op deze manier kunnen wij optimalisatiemogelijkheden in kaart brengen, mogelijke risico's detecteren en oplossingen aandragen die passen bij u als werkgever.

Wilt u meer informatie of advies over de werkkostenregeling, de wijzigingen of uw administratie? Neem dan contact op met onze specialisten. Wij zijn u graag van dienst.