Lastenverlichting op arbeid in 2020 door wijziging WKR

Artikel
Lastenverlichting door wijziging wkr

Lastenverlichting op arbeid in 2020 door wijziging WKR

Artikel

Laatste update: 04 februari 2019
Gepubliceerd: 04 februari 2019

Bij de augustusbesluitvorming 2018 heeft het kabinet met ingang van 2020 een bedrag van € 100 miljoen gereserveerd voor verlaging van de lasten op arbeid voor het mkb. Om deze lastenverlichting door te voeren wordt de werkkostenregeling per 1 januari 2020 gewijzigd. De vrije ruimte wordt verhoogd en de verklaringen omtrent gedrag komt niet meer ten laste van de vrije ruimte.

Wat is de werkkostenregeling?

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers door gebruik te maken van de vrije ruimte onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven. Typische voorbeelden van verstrekkingen die vallen in de vrije ruimte zijn kerstpakketten en bedrijfsuitjes. Het totale bedrag aan deze vergoedingen en verstrekkingen moet binnen de vrije ruimte blijven. Deze vrije ruimte bedraagt in de huidige situatie 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen.

Wanneer meer verstrekt wordt dan berekende vrije ruimte is de werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd. Overigens vallen niet alle vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte. Onder voorwaarden geldt bijvoorbeeld een vrijstelling voor reiskosten en zijn verstrekte smartphones en tablets vrijgesteld als deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

Verhoging vrije ruimte

Er komt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt berekend als 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Door de vormgeving is de verruiming voor kleine werkgevers relatief het grootst. Onderstaande tabel geeft de verruiming weer:

Verklaringen omtrent gedrag

In de huidige situatie tellen vergoedingen van de werkgever aan de werknemer voor een verklaring omtrent gedrag (VOG) mee in de werkkostenregeling. Omdat een VOG vaak wettelijk verplicht is en niet tot een voordeel leidt voor de werknemer, leidt dit tot veel onbegrip bij werkgevers. De maatregel houdt in dat een vergoeding voor een VOG niet meer ten laste komt van de vrije ruimte, maar gericht wordt vrijgesteld.

Wilt u meer informatie of advies over lastenverlichting op arbeid door wijziging WKR? Neem dan contact op met onze belastingadviseurs. Wij zijn u graag van dienst.