Hoger btw-aftrekrecht onderwijsinstellingen

Artikel
Onderwijs

Hoger btw-aftrekrecht onderwijsinstellingen

Artikel

Expertise: Belastingadvies, Onderwijs
Onderwerp: Btw
Laatste update: 05 april 2018
Gepubliceerd: 05 april 2018

De Hoge Raad heeft op 23 februari 2018 bevestigt dat een onderwijsinstelling haar recht op aftrek van btw op gemengde kosten mag bepalen op basis van haar omzetverhoudingen (pro-rata) exclusief de rijksbijdragen. Hierdoor heeft zij een hoger recht op aftrek van btw dan volgens de Belastingdienst het geval was.

Achtergrond

Een onderwijsinstelling met zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde activiteiten krijgt btw in rekening gebracht op gemengde kosten. Dit zijn kosten die zowel worden gemaakt voor de belaste als de vrijgestelde activiteiten, zoals accountantskosten. De btw op deze kosten is aftrekbaar op basis van de verhouding tussen de btw-belaste omzet en de totale omzet (ook wel de pro-rata genoemd).

De onderwijsinstelling heeft haar aftrekrecht berekend zonder rekening te houden met de rijksbijdragen, omdat die geen vergoeding vormen voor een prestatie. De Belastingdienst is van mening dat gekeken moet worden naar het werkelijk gebruik, waarbij zij uitgaat van de financieringsbronnen. De rijksbijdragen zouden daarom moeten worden meegenomen in de noemer van de pro-rata, waardoor het aftrekrecht (veel) lager zou uitvallen.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt in het gelijk van de onderwijsinstelling. De rijksbijdragen hebben geen effect op het aftrekrecht.

Onderwijsinstellingen kunnen hun btw-aftrekrecht bepalen aan de hand van hun omzet (pro-rata), waarbij de rijksbijdragen niet te hoeven worden meegenomen in de noemer van de pro-rata. Wij adviseren onderwijsinstellingen om na te gaan of zij reeds gebruik maken van de mogelijkheid om btw op gemengde kosten in aftrek te brengen en zo ja, of dit op de juiste wijze gebeurt.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het btw-aftrekrecht van onderwijsinstellingen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DRV.