Ad Verdoorn

Het huwelijk wordt gemoderniseerd

Blog

Datum: 12 juli 2017
Door: Ad Verdoorn

Expertise of branche: Belastingadvies

Gaat u, uw zoon of uw dochter binnenkort trouwen? Het klinkt misschien niet romantisch maar feitelijk wordt dan op de huwelijksdatum van rechtswege een contract gesloten. Voor nieuwe huwelijken gaat de inhoud van dit contract vanaf 1 januari 2018 veranderen.

Trouwen in gemeenschap van goederen

Als u verder niets regelt trouwt u op dit moment standaard in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle bezittingen van voor het huwelijk en alle toekomstige bezittingen van beide echtgenoten vanaf het huwelijk gezamenlijk vermogen worden. Bijvoorbeeld de overwaarde op de woning, de studieschuld en de privéspaarrekening gaan bij het huwelijk voor de helft over op uw partner. Bij echtscheiding wordt het gezamenlijke vermogen 50/50 verdeeld. Als u dit niet wilt, moet u langs de notaris om huwelijksvoorwaarden te laten opstellen. Tegenwoordig wordt ongeveer in driekwart van de gevallen nog in gemeenschap van goederen getrouwd.

Nieuw huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 zal een nieuw huwelijksvermogensrecht gaan gelden. Op grond van de nieuwe wet blijft het voorhuwelijkse vermogen buiten de gemeenschap van goederen. Alleen hetgeen dat tijdens het huwelijk door de echtgenoten is opgebouwd, zal automatisch in de gemeenschap vallen. Dit sluit beter aan bij hoe echtgenoten tegenwoordig tegen het huwelijk aankijken en bij de opvatting dat zij bij een echtscheiding alleen verdelen wat zij tijdens het huwelijk aan gemeenschappelijk vermogen hebben opgebouwd.

Erfenissen en schenkingen

Een andere belangrijke wijziging van de nieuwe wet is dat erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de gemeenschap vallen. In geval van een echtscheiding hoeft dit vermogen dus ook niet verdeeld te worden. De schenker of erflater kan ervoor kiezen om een insluitingsclausule op te maken. Hiermee bepaalt de schenker of erflater uitdrukkelijk dat het vermogen wel in de gemeenschap moet vallen. Hier kan soms erfbelasting mee worden bespaard bij het overlijden van de ontvanger in de toekomst.

Onderneming

Heeft een van de echtgenoten al een onderneming voor het huwelijk, dan zal het ondernemingsvermogen niet in de gemeenschap vallen. Dit is een verbetering voor de niet-ondernemende partner, die kan dan immers niet worden aangesproken voor verliezen/schulden uit de onderneming. Dit hoeft de zaak er niet eenvoudiger op te maken. Een redelijke vergoeding voor het werk van de ondernemer, valt namelijk wél in de gemeenschap. Ook als de onderneming een bv of nv is. Hoe de redelijke vergoeding moet worden vastgesteld is nog niet helemaal duidelijk.

Administratie

Om bij echtscheiding aan te kunnen tonen dat iets behoort tot het privévermogen, en dus niet hoeft te worden verdeeld, moet een goede administratie worden bijgehouden. Na een aantal jaar is het namelijk niet altijd duidelijk met welk vermogen bepaalde investeringen zijn gedaan. Als niet is te achterhalen hoe bepaalde bezittingen zijn gefinancierd, moet dit bij echtscheiding behandeld worden als gemeenschappelijk vermogen.

Onder het nieuwe recht kan nog steeds gekozen worden om huwelijksvoorwaarden op te maken en daarbij andere afspraken te maken over uw vermogen. Er kan zelfs voor worden gekozen om in de huwelijksvoorwaarden te kiezen voor de gemeenschap van goederen conform het oude recht. Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.