Geen schenkbelasting bij trouwen

Artikel
Schenkbelasting trouwen

Geen schenkbelasting bij trouwen

Artikel

Laatste update: 30 april 2018
Gepubliceerd: 30 april 2018

Als u gaat trouwen, huwelijkse voorwaarden overeenkomt of wijzigt, wordt in een aantal situaties geen schenkbelasting geheven. Deze toezegging heeft staatssecretaris Snel van het ministerie van Financiën opgenomen in een besluit. Dit besluit werkt terug naar 1 januari 2018.

Huwelijkse voorwaarden en wijziging daarvan

Op grond van het besluit is er geen sprake van een schenking als echtgenoten een huwelijk aangaan onder huwelijkse voorwaarden (uitsluiting van iedere gemeenschap) met een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding. Bij een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding moeten ze bij echtscheiding of overlijden hun vermogens verrekenen alsof zij op basis van een gemeenschap van goederen zijn gehuwd. De goedkeuring geldt ook als echtgenoten met huwelijkse voorwaarden alsnog na verloop van tijd een wederkerig finaal verrekenbeding opnemen.

Gemeenschap van goederen

In de situatie dat één van beide echtgenoten vóór het aangaan of wijziging van de algehele gemeenschap van goederen meer vermogen bezit dan de andere echtgenoot, leidt een verdeling anders dan fifty-fifty niet tot een schenking, onder de voorwaarde dat die echtgenoot tot ten minste 50% gerechtigd blijft en ten hoogste tot de gerechtigdheid die hij al had.

Vóór-huwelijkse schulden

Een andere situatie is de schuld die een echtgenoot al heeft vóór het aangaan of de wijziging van een gemeenschap van goederen aan de andere echtgenoot. De goedkeuring houdt in dat men die schuld desgewenst buiten de wettelijke gemeenschap mag houden.

Tot slot

Het besluit dat nu is gepubliceerd bevat ook allerlei situaties die normaliter wel leiden tot schenkingen en dus tot belastingheffing. Het speelt vooral bij het aangaan of wijzigingen van het huwelijk. Wijzigt er iets in uw situatie, neem dan contact met uw contactpersoon bij DRV. We adviseren u graag.