Drie maanden extra om te voldoen aan voorwaarde voor lage WW-premie

Artikel
Drie maanden extra om te voldoen aan voorwaarde voor lage WW-premie

Drie maanden extra om te voldoen aan voorwaarde voor lage WW-premie

Artikel

Expertise: Belastingadvies
Onderwerp: Arbeidsrecht » Werkgeverschap
Laatste update: 13 december 2019
Gepubliceerd: 13 december 2019

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat werkgevers drie maanden langer de tijd krijgen om ervoor te zorgen dat hun administratie voldoet aan de eisen voor het toepassen van de lage WW-premie. Dit betekent dat zij van 1 januari tot 1 april 2020 zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst tóch de lage premie mogen toepassen voor werknemers met een vast contract.

Schriftelijk bewijs vereist voor lage WW-premie

Werkgevers moeten een schriftelijk bewijs van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste omvang van uren van hun werknemer hebben om de lage WW-premie van 2,9% toe te mogen passen. Zowel de werkgever als de werknemer moeten de overeenkomst ondertekent hebben. Een eenzijdige schriftelijke bevestiging van de werkgever dat sprake is van een vast arbeidsovereenkomst is niet voldoende.

Geen bewijs? 5% hogere premie

Wanneer werkgevers niet voor 1 januari 2020 deze overeenkomst schriftelijk in hun personeelsdossier hadden opgenomen, dan gelde de hoge WW-premie van 7,94% in plaats van de lage premie van 2,94%. Die termijn is nu uitgesteld tot 1 april. Voldoet de werkgever niet vóór 1 april aan deze voorwaarde, dan moet met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie worden afgedragen.

Hoe gaat u om met dit uitstel?

Het uitstel houdt in dat werkgevers in de aangifte loonheffingen in de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ een ‘J’ mogen zetten, ook al is het vaste contract nog niet schriftelijk vastgelegd.

Let op: deze coulance geldt alleen voor werknemers die vóór 1 januari 2020 al in dienst waren. Nieuwe vaste contracten met een vaste omvang moeten wel meteen door beide partijen ondertekend in de administratie.