Btw-tarieven & alcohol

Artkel
Jongeren

Btw-tarieven & alcohol

Artkel

Laatste update: 08 februari 2018
Gepubliceerd: 23 maart 2017

Levert u als horeca ondernemer alcoholische dranken? Dan krijgt u te maken met verschillende btw-tarieven. Alcoholische dranken zijn namelijk belast met 21% en niet- alcoholische dranken en etenswaren zijn belast met 9% btw. Het is echter niet in alle gevallen even duidelijk welk tarief van toepassing is. Graag geven we u een aantal handvatten om de juiste btw te berekenen.

21% btw op alcoholische dranken

Alcoholhoudende dranken vallen onder het hoge tarief van 21%. Het gaat dan om bieren met meer dan 0,5% alcohol en andere dranken met meer dan 1,2% alcohol. Bij een lager alcoholpercentage geldt het lage tarief van 9%. Ook mixdrankjes worden voor de btw in principe als alcoholische dranken beschouwd waarvoor het hoge tarief geldt. Onder voorwaarden kan bij mixdrankjes voor een deel van de prijs toch het lage tarief worden toegepast.

Btw-tarief op mixdranken

Als een mixdrankje is samengesteld uit enerzijds alcoholische drank en anderzijds uit niet-alcoholische drank, kan voor het niet alcoholische deel het lage btw tarief worden berekend. Dit is alleen mogelijk als (1) de onderdelen van de mixdrank ook in ongemixte vorm worden verkocht en (2) de verkoopprijs van de mixdrank gelijk aan de som van de prijzen die u voor de afzonderlijke dranken in rekening zou brengen. Als niet aan deze twee voorwaarden wordt voldaan moet over de gehele prijs 21% btw worden berekend.

Dit kan goed worden geïllustreerd aan de hand van de verkoop van een gin tonic. Voor een gin tonic rekent u bijvoorbeeld € 7, voor een normale tonic € 2,50 en voor een gin € 4,50. In dit geval kunt bij een bestelling van een gin tonic 9% btw berekenen over € 2,50 en 21% berekenen over € 4,50. Hierdoor hoeft u minder btw af te dragen en wordt uw marge hoger. Met het voorjaar en de daarbij behorende volle terrasjes in het vooruitzicht, kan dit voordeel behoorlijk oplopen.

Alcoholische dranken tijdens lunch of diner

Wat als de alcoholische dranken worden verkocht in combinatie met een lunch of diner? Hierover zijn eind 2016 een aantal procedures gevoerd bij de rechtbank. Een aantal restauranthouders was namelijk van mening dat de verstrekking van alcoholische dranken en de verstrekking van maaltijden één restaurantdienst vormden, waarbij de maaltijd voorop staat. Hierdoor waren zij van mening dat ook de alcoholische dranken onder het 9% tarief vallen.

Tot nu toe heeft de rechtbank in alle zaken geoordeeld dat de verkoop van alcoholische dranken in combinatie met een maaltijd onder het 21% tarief valt. De restauranthouders uit de procedure hadden het dus niet bij het juiste eind. Als alcoholhoudende dranken worden verkocht tijdens een lunch of diner geldt dus voorlopig dat over de prijs van deze dranken 21% btw moet worden afgedragen.

Als alcoholhoudende dranken worden gebruikt bij de bereiding van maaltijden geldt hiervoor het lage btw-tarief. Denk bijvoorbeeld het gebruik van rode wijn bij de bereiding van stoofperen. Ook bonbons met alcohol vallen onder het 9%-tarief.

Combinatie van btw-tarieven bij all-in arrangementen

Een ander bekend fenomeen waarbij producten met 9% in combinatie met producten met 21% btw worden aangeboden zijn de all-in arrangementen. Gasten kunnen bijvoorbeeld voor een vaste prijs onbeperkt genieten van uw buffet waarbij ook onbeperkt drinken kan worden besteld, waaronder ook alcoholische dranken. De alcoholische dranken maken in dat geval een relatief klein deel uit van de totale prijs. Ook zal dit per gezelschap verschillen.

Als u werkt met een all-in prijs moet u deze prijs zelf splitsen naar omzet tegen 21% en omzet tegen 9%. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden, maar is in veel gevallen ingewikkeld en tijdrovend. In overleg met de Belastingdienst kan ook een zogenoemd mengtarief worden afgesproken. Het all-in arrangement wordt dan aangeboden tegen bijvoorbeeld 10% btw. Hierover kunt u contact met ons opnemen. Wij ondersteunen u graag in dit overleg met de Belastingdienst.

Hoe zit het met de btw op munten

Als drankjes worden betaald met speciale drankmuntjes bestaan de inkomsten van het café of de club in principe uit de verkoop van munten. Met de munten kunnen de gasten vervolgens hun drankjes betalen. Op het moment dat de munten verkocht worden, is het nog niet duidelijk of hiervoor cola of bier zal worden gekocht. Het btw tarief is nog onduidelijk.

Pas op het moment dat de gasten de munten inwisselen is duidelijk tegen welk btw-tarief de omzet is belast. Op dat moment moet worden berekend welke btw verschuldigd is over de ingeleverde munten. Ook de muntjes moeten dus nauwkeurig worden geadministreerd. De omzet wordt dus pas geregistreerd vanaf het moment van levering van de consumptie. Tot dat moment staat de verkoop van de munten in waarde als verplichting op de balans.

Uit de muntenadministratie kan vervolgens ook naar voren komen dat een deel van de munten niet zijn ingewisseld. Als u kunt aantonen dat deze munten vergeten of verloren zijn, hoeft u als ondernemer hierover naar onze mening geen btw te betalen. Er is immers ook geen consumptie verstrekt. Graag kijken we samen met u of dit ook voor u van toepassing is.

Tot slot over btw en alcoholische dranken

Naar aanleiding van voorgaande kunnen we stellen dat het onderscheid tussen 9% en 21% btw over de verkoop van dranken niet altijd even eenvoudig is. Daarnaast is het voor de btw ook belangrijk dat u een goede onderbouwing heeft van de door u berekende en afgedragen belasting. Heeft u de belasting toegevoegde waarde op orde? Wij hebben deskundige btw-specialisten in dienst die passend btw-advies geven op al uw btw-vraagstukken.

Wilt u meer informatie over de btw-tarieven op alcoholische dranken? Laat uw contactgegevens achter en wij nemen contact met u op.