Btw zeevaartschepen

Btw-nultarief voor zeeschepen wijzigt per 1 januari 2019

Artikel

Door: Henk van Assen
Expertise: Belastingadvies, Accountants voor Transport & Logistiek
Datum: 11 oktober 2017
Laatste update: 23 januari 2018

In het Belastingplan 2018 zijn diverse fiscale maatregelen opgenomen. Een van die maatregelen is gericht op een beperking van de toepassing van het btw-nultarief voor zeeschepen. De toepassing van het btw-nultarief op de levering en bevoorrading van zeeschepen en diensten aan commerciële zeeschepen wordt aangepast.

Op dit moment is de vrijstelling (in Nederland vormgegeven met het btw-nultarief) gekoppeld aan zogeheten ‘zeeschepen’. Hierbij is het niet vereist dat deze zeeschepen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor ‘vaart op volle zee’. De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat deze bepaling te ruim is geformuleerd.

Aanscherping btw-nultarief

Vanuit dit gegeven wordt het btw-nultarief aangescherpt. Vanaf (vermoedelijk) 1 januari 2019 geldt dat alleen sprake is van een zeeschip als dit schip voor tenminste 90% wordt geëxploiteerd voor vaarten op volle zee.

Gevolg aanscherping btw-nultarief

Het gevolg van de aanscherping is dat het nultarief niet meer van toepassing is op de levering en bevoorrading van schepen en diensten aan schepen die voor minder dan 90% buiten de ‘twaalf mijlszone’ opereren. In een dergelijke situatie is volgens de nieuwe regeling geen sprake meer van een zeeschip. Denk hierbij aan veerdiensten, sleepboten of commercieel geëxploiteerde jachten. In plaats van 0% dient voortaan 21% btw in rekening te worden gebracht. Mocht een foutief btw-tarief in rekening worden gebracht dan kan de Belastingdienst een boete opleggen die kan oplopen tot maximaal € 5.278.

Gevolgen voor uw organisatie

Het is van belang om na te gaan of deze wijziging gevolgen heeft voor uw organisatie. Bent u er zeker van dat er sprake is van een dienst of levering aan een zeeschip? Of wilt u weten hoe u dit administratief moet aanpakken? Neem dan gerust contact op met één van onze btw-specialisten.