Btw-nultarief voor zeeschepen gewijzigd per 1 januari 2019

Artikel
Btw zeevaartschepen

Btw-nultarief voor zeeschepen gewijzigd per 1 januari 2019

Artikel

Laatste update: 09 januari 2019
Gepubliceerd: 11 oktober 2017

Na uitstel van een jaar, is het sinds 1 januari 2019 toch echt zo ver: de toepassing van het btw-nultarief op de levering en bevoorrading van zeeschepen en diensten aan zeeschepen is aangepast.

In de oude situatie was de vrijstelling met aftrekrecht (in Nederland vormgegeven met het btw-nultarief) gekoppeld aan zogeheten ‘zeeschepen’. Hierbij was het niet vereist dat deze zeeschepen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor ‘vaart op volle zee’. De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat deze bepaling te ruim is geformuleerd.

Aanscherping btw-nultarief

Daarom is het btw-nultarief aangescherpt: het nultarief is vanaf 1 januari 2019 enkel nog van toepassing op de levering en bevoorrading van zeeschepen en diensten aan zeeschepen, indien het betreffende zeeschip ook voor tenminste 70% wordt gebruikt voor vaarten op volle zee.

De definitie van zeeschepen is overigens niet veranderd. Maar voor toepassing van het btw-nultarief wordt nu dus ook een eis gesteld aan het gebruik van het zeeschip.

Overigens geldt het verbruikvereiste niet voor hulpverleningsschepen, zoals reddingsboten, bergingsschepen en sleepboten. Voor deze categorie geldt een andere eis, namelijk van ten minste 90% op zee (en dus ook binnen de Nederlandse territoriale zeewateren). Daarnaast gelden voor kustvisserij, inclusief visserij op de Waddenzee, minder strikte voorwaarden voor toepassing van het btw-nultarief.

Gevolg aanscherping btw-nultarief

Het gevolg van de aanscherping is dat het nultarief niet meer van toepassing is op de levering en bevoorrading van zeeschepen en diensten aan zeeschepen die voor minder dan 70% buiten de ‘twaalf mijlszone’ opereren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veerdiensten.

In plaats van 0% dient voortaan 21% btw in rekening te worden gebracht. Mocht een foutief btw-tarief in rekening worden gebracht, dan kan de Belastingdienst de ten onrechte niet berekende btw naheffen en een boete opleggen.

Gevolgen voor uw organisatie

Het is van belang om na te gaan of deze wijziging gevolgen heeft voor uw organisatie. Wilt u er zeker van zijn dat er sprake is van een dienst of levering aan een zeeschip dat voor minimaal 70% wordt gebruikt voor de vaart op de volle zee? Of wilt u weten hoe u dit administratief moet aanpakken? Neem dan gerust contact op met één van onze btw-specialisten.