Beschikking tegemoetkomingen Wtl? Check deze!

Artikel
Beschikking tegemoetkomingen Wtl? Check deze!

Beschikking tegemoetkomingen Wtl? Check deze!

Artikel

Laatste update: 30 juli 2019
Gepubliceerd: 30 juli 2019

De Belastingdienst verstuurt in juli de beschikkingen voor 2018 inzake de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). U moet deze goed controleren. Heeft u namelijk ten onrechte geheel of gedeeltelijk een tegemoetkoming ontvangen? Dan kan dit bedrag worden teruggevorderd.

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

De Wtl omvat tegemoetkomingen voor werkgevers die kwetsbare groepen werknemers in dienst hebben, zoals arbeidsgehandicapte werknemers. Daarnaast is de Wtl van toepassing op werknemers met een laag loon, tot ca. 125% van het minimumloon.

Een tegemoetkoming kan maximaal oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar. De tegemoetkoming wordt verstrekt aan de werkgever.

Aangifte loonheffingen en bezwaar

De tegemoetkomingen zijn gebaseerd op uw aangiften voor de loonheffingen. Correcties in uw aangiften tot 1 mei van dit jaar zijn nog verwerkt in de beschikking, daarna niet meer. Klopt de beschikking niet in vergelijking met uw aangiften voor de loonheffingen, dan kunt u in bezwaar.

Fouten in aangiften?

Zijn er in uw aangiften voor de loonheffingen over fouten aanwezig, dan bent u verplicht die te herstellen. U krijgt hierdoor echter geen hogere Wtl. Heeft u echter te veel Wtl ontvangen, dan zal de Belastingdienst dit bedrag terugvorderen.

Let op! U bent altijd verplicht onjuistheden in uw aangiften loonheffingen te herstellen.

Uitbetaling tegemoetkomingen loondomein

De uitbetaling van de tegemoetkomingen vindt uiterlijk op 12 september van dit jaar plaats.

Heeft u vragen over de beschikking Wtl? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!