Eindejaarstips voor belastingplichtigen

Belastingplichtigen: drie tips om 2017 goed af te sluiten

Artikel

Datum: 13 november 2017
Expertise of branche: Belastingadvies

Het jaar is bijna ten einde. Daarom delen wij drie belangrijke eindejaarstips voor alle belastingplichtigen met u. De eindejaarstips zijn gebaseerd op de plannen van de regering voor 2018.

Tip 1: Koop waardevolle zaken voor persoonlijk gebruik nog dit jaar

Alle roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt, hoeft u niet op te geven in box 3. Bij roerende zaken kunt u denken aan inboedel, een auto, boot of caravan, maar bijvoorbeeld ook aan juwelen of een duur horloge. Bent u van plan binnenkort een dergelijke aanschaf te doen, zorg dan dat u deze aanschaf uiterlijk 31 december 2017 heeft gedaan en heeft betaald. In de box 3-heffing per 1 januari 2018 zal dit vermogen dan niet meer worden meegenomen.

Let op! Er geldt een antimisbruikmaatregel. Kan de Belastingdienst namelijk aannemelijk maken dat u de zaken hoofdzakelijk ter belegging heeft gekocht, dan behoren deze zaken wel tot het vermogen in box 3. Ook als u deze zaken tevens persoonlijk gebruikt.

Tip 2: Maak uw (klein)kinderen blij met een schenking

Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling. Zo kunt u in 2017 uw kinderen belastingvrij € 5.320 schenken en uw kleinkinderen of andere derden € 2.129. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • € 25.526;
  • € 53.176 indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie;
  • € 100.000 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.

Let op! De eenmalige verhoging van € 100.000 ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Tip 3: Keer nog dit jaar in

Heeft u in het verleden inkomsten verzwegen waarover u belasting moest betalen of er op een andere manier voor gezorgd dat u minder belasting betaalde dan eigenlijk moest, dan kunt u dit jaar nog tegen een lagere boete ‘inkeren’. Dat wil zeggen dat u een en ander alsnog netjes aangeeft. Doet u dit binnen twee jaar na indiening van uw aangifte, dan volgt tot 1 januari 2018 geen boete. Geeft u na deze periode van twee jaar aan dat u te weinig belasting heeft afgedragen, dan krijgt u tot 1 januari 2018 een vermindering van uw boete.

Geeft u ná 1 januari 2018 aan dat u te weinig inkomen heeft aangegeven of te weinig belasting heeft betaald, dan zal wel een boete worden opgelegd. Wel zal deze boete lager zijn dan wanneer u een en ander niet vrijwillig had gemeld. De hoogte van de boete hangt af van de omvang van de fraude en van de vraag of er sprake is van recidive. De inspecteur kan ook andere factoren van invloed laten zijn op de hoogte van de boete.

Let op! Er moet voor een boete altijd sprake zijn van opzet of grove schuld. De inspecteur zal dit aannemelijk moeten maken.