MOSS-regeling: voorkomt registratie in verschillende EU-landen

Artikel
Btw buitenland

MOSS-regeling: voorkomt registratie in verschillende EU-landen

Artikel

Expertise: Belastingadvies
Onderwerp: Btw
Laatste update: 28 augustus 2018
Gepubliceerd: 28 augustus 2018

Levert u elektronische, telecommunicatie en/of radio- en televisieomroepdiensten aan particulieren? Dan dient u de btw hierover af te dragen in het EU-land waar de klant woont of is gevestigd. Het kan ingewikkeld worden indien u klanten heeft vanuit meerdere EU-landen. Dit zou betekenen dat u zich in al deze landen voor de btw moet registreren. Ter voorkoming van de registratieverplichting is de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) regeling ingevoerd.

Waarvoor geldt de MOSS-regeling?

Deze regeling is alleen van toepassing indien u telecommunicatie-, omroep of elektronische diensten levert aan particulieren. Hieronder deze diensten wordt verstaan:

  • Elektronische diensten
    Diensten die over het internet of een digitaal netwerk worden geleverd. Ze zijn grotendeels geautomatiseerd en kunnen niet zonder informatietechnologie worden geleverd. Denk aan onlineverkeersinformatie en -weerberichten, onlinedagbladen en -tijdschriften, onlinegegevensopslag, toegang tot of downloaden van software, gebruik van zoekmachines en onlinespelen.
  • Telecommunicatie diensten
    Diensten die gaan over de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden, geluiden of informatie via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen. Daarbij horen ook de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst. Denk aan telefonie, sms, toegang tot internet en voicemail.
  • Radio- en televisieomroepdiensten
    Diensten met audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma’s die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken.

Indien u deze regeling toepast hoeft u zich niet meer te registreren in alle (EU) landen waar u klanten heeft. In plaats daarvan kunt de btw afdragen in het land waar u geregistreerd staat. Staat u in Nederland geregistreerd als btw-ondernemer? Dan kunt u door middel van een MOSS verzoek de buitenlandse btw afdragen. U bent niet verplicht om van deze regeling gebruik te maken. Als u deze niet wilt toepassen, dient u zich wel te registreren in alle EU-landen waar uw klanten zich bevinden. Het is overigens niet mogelijk per land de keuze te maken om wel/niet te registreren.

Uitbreiding MOSS: 2021

Bepaald is dat de MOSS (hoogstwaarschijnlijk) met ingang van 2021 zal worden uitgebreid voor ondernemers die online goederen verkopen aan particulieren in andere lidstaten (= afstandsverkopen). Indien u als ondernemer zorg draagt voor het vervoer/verzending van de goederen en een bepaalde omzetdrempel overschrijft, mag u geen Nederlandse btw in rekening brengen. U moet dan lokale btw in rekening brengen en u dient zich te registreren in de andere lidstaat. Met de uitbreiding van de MOSS hoeft zich dan ook voor uw webwinkel niet meer in elk land te registreren, maar slechts in één land.

Heeft u verdere vragen over de MOSS regeling? Neemt u dan contact op met een van onze btw-adviseurs.