Plan voor nieuwe belasting box 3 van de baan

Artikel
Plan voor nieuwe belasting box 3 van de baan

Plan voor nieuwe belasting box 3 van de baan

Artikel

Laatste update: 01 juli 2020
Gepubliceerd: 01 juli 2020

Het plan om inkomsten uit sparen en beleggen anders te belasten, ook wel de ‘spaartaks’ genoemd, is van de baan. Volgens staatssecretaris Vijlbrief is er in dat plan een te groot verschil tussen de belasting over rendementen uit beleggingen en het rendement uit sparen.

Fictief rendement uit box 3

Inkomsten uit sparen en beleggen worden nu belast in box 3. Daarbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Dit fictieve rendement loopt op naarmate u meer vermogen bezit. Momenteel loopt dit op van minimaal 1,79% tot maximaal 5,28%. Over dit fictieve rendement betaalt u 30% belasting.

Onderscheid sparen en overige vermogensinkomsten

Oorspronkelijk was het idee om vanaf 2022 inkomsten uit sparen anders te belasten dan overige vermogensinkomsten, zoals uit beleggen. Dit vanwege de extreem lage spaarrente die al een aantal jaren aanhoudt. Op die manier zouden vermogensinkomsten eerlijker worden belast. Staatssecretaris Vijlbrief zou het liefst het werkelijke rendement in box 3 belasten, maar omdat de Belastingdienst dit rendement niet kent, is dit onuitvoerbaar. Daarom wil hij een simpeler en eerlijker systeem invoeren.

Kleine spaarder en belegger ontzien

Volgens de staatssecretaris moet in een dergelijk systeem de kleine spaarder en belegger in hoge mate worden ontzien. Dit is mogelijk door het bedrag waarover spaarders en beleggers geen belasting betalen, aanzienlijk te verhogen. De bewindsman maakt hierbij wel de kanttekening dat dit dan wel mogelijk moet zijn.

Wilt u weten hoe u de belastingdruk op uw vermogen zoveel mogelijk kunt drukken? Wij helpen u hier graag mee. Neem contact op met een van onze belastingadviseurs.