Brexit: let op met verkoop via webshop aan Verenigd Koninkrijk

Artikel
Wat voor impact heeft de Brexit op uw btw positie?

Brexit: let op met verkoop via webshop aan Verenigd Koninkrijk

Artikel

Laatste update: 26 maart 2019
Gepubliceerd: 26 maart 2019

Verkoopt u goederen aan particulieren via een webshop in het Verenigd Koninkrijk? Dan heeft doorgang van de Brexit gevolgen voor u! Lees hier wat dit voor u betekent.

Huidige werkwijze

De verkopen via een webshop aan particulieren vallen nu onder de regeling voor afstandsverkopen. Dit betekent dat u Nederlandse btw in rekening moet brengen, tenzij de voor het Verenigd Koninkrijk geldende drempel van GBP 70.000 per jaar wordt overschreden. Vanaf dat moment is Engelse btw verschuldigd. Als u nu nog onder deze drempel blijft, hoeft u dus nog geen btw-aangifte te doen in het Verenigd Koninkrijk.

Alle ins- en outs over de verkoop via een webshop hebben wij voor u samengevat in een animatie.

Na de Brexit

Na de Brexit is de regeling van afstandsverkopen niet meer van toepassing. De leveringen aan particulieren in het Verenigd Koninkrijk vallen vanaf dat moment onder export. Voor deze export geldt dat in Nederland het 0%-tarief kan worden toegepast. Er is dus geen Nederlandse btw verschuldigd.

In het Verenigd Koninkrijk bent u na de Brexit mogelijk wel Engelse btw verschuldigd over uw verkopen en bent u verplicht uw bedrijf in het Verenigd Koninkrijk te registreren voor de btw. Of u zich moet registreren is afhankelijk van de waarde van de zendingen.

Uw verzending is minder dan GBP 135

Voor zendingen met een waarde van GBP 135 of minder, geldt dat u over de goederen in het Verenigd Koninkrijk import-btw moet betalen. Dit geldt ook als de goederen zijn besteld voor de Brexit-datum, maar de verzending ervan plaatsvindt na de Brexit-datum. Om de import-btw te kunnen betalen heeft u een Engels btw-nummer nodig en moet u zich dus registeren in het Verenigd Koninkrijk.

Let op: als verkopers zich niet op tijd registeren in het Verenigd Koninkrijk kunnen zendingen vertraging oplopen of kan de zending niet afgeleverd worden. De koper moet mogelijk extra belastingen en kosten betalen. De verkoper kan een boete krijgen van GBP 1.000.

Uw verzending is meer dan GBP 135

Voor zendingen met een waarde van meer dan GBP 135 geldt dat uw afnemer in het Verenigd Koninkrijk invoer btw (en invoerrechten) moet betalen. Hiervoor hoeft u zich dus niet in het Verenigd Koninkrijk te registeren.

Aangezien u niet direct weet of u meer of minder dan GBP 135 naar het Verenigd Koninkrijk gaat verzenden, is het mogelijk verstandig om u op voorhand te gaan registreren. Ook kan het voor u vanuit commercieel oogpunt interessant zijn om u voor de btw in Engeland te registreren en een Engels btw-nummer aan te vragen. U kunt dan zelf de invoer-btw betalen en hoeft de afnemer hier niet mee lastig te vallen. De verkopen zijn dan belast met Engelse btw en de invoer-btw kan via de Engelse btw-aangifte worden teruggevraagd.

Naast het aanvragen van een btw-registratie nummer in het Verenigd Koninkrijk krijgt u ook te maken met een aantal praktische zaken. Hoe biedt u bijvoorbeeld uw verzending aan bij de Douane en op welke wijze gaat u de btw afdragen? Onze btw-specialisten staan voor u klaar om u te helpen bij de aanvraag van een btw-registratie en kunnen u adviseren over de gevolgen van exporteren van in uw webshop verkochten goederen.

Heeft u vragen over wat de brexit voor uw webshopverkopen betekenen? Neem dan contact met ons op.