Ondernemingen die via een BV worden gedreven, kunnen onder voorwaarden een fiscale eenheid vormen. De BV’s in de fiscale eenheid worden dan als één belastingplichtige gezien. In economisch gunstige tijden wordt vaak afgezien van een fiscale eenheid, omdat de behaalde winsten daardoor met een hoger belastingtarief zou worden belast. Maar nu met de coronacrisis kan de fiscale eenheid juist vaak fungeren als fiscale pleister op de wond. In dit artikel leggen wij uit hoe de keuze voor een fiscale eenheid u juist nu een belastingbesparing kan opleveren.

Wat is een fiscale eenheid vennootschapsbelasting?

Een fiscale eenheid is een groep vennootschappen – meestal BV’s – die door de Belastingdienst gezamenlijk als één belastingplichtige worden gezien. Hierdoor hoeft slechts één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend. De winsten en verliezen van de BV’s in de fiscale eenheid worden voor de vaststelling van de winst met elkaar verrekend. Het resultaat dat hieruit volgt, wordt vervolgens belast.

Kort gezegd kan een fiscale eenheid worden gevormd, indien een moedermaatschappij:

  • Minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij houdt.
  • Minimaal 95% van het stemrecht in de dochtermaatschappij heeft.
  • Recht heeft op minimaal 95% van de winst en 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij heeft.
  • Dezelfde boekjaren en winstbepalingen als de dochtermaatschappij hanteert.
  • Samen met de dochtermaatschappij in Nederland is gevestigd.

Heeft de fiscale eenheid ook nadelen?

Zoals hiervoor werd beschreven, worden de resultaten van alle vennootschappen in een fiscale eenheid met elkaar verrekend. Als alle vennootschappen winst maken, kan dat een nadelig effect hebben. De vennootschapsbelasting kent namelijk twee tarieven: een lager tarief van 16,5% voor winsten tot € 200.000 en een hoger tarief van 25% voor winsten boven de € 200.000 (tarieven 2020).

Als alle vennootschappen in de fiscale eenheid winst behalen, kan het dus voordeliger zijn om géén fiscale eenheid aan te gaan. De winst wordt dan niet bij elkaar opgeteld, waardoor het lagere belastingtarief zoveel mogelijk van toepassing is.

Het voordeel van de fiscale eenheid ten tijde van corona

Door het coronavirus en de daaruit voortgekomen beperkende maatregelen is het goed mogelijk dat een vennootschap dit jaar een verlies zal realiseren. Binnen een fiscale eenheid mag dit verlies worden verrekend met de winsten van andere maatschappijen in de fiscale eenheid. Dit levert een flinke belastingbesparing op, die aangewend kan worden om de verliezen in de onderneming op te vangen. In het voorbeeld hieronder wordt deze situatie met én zonder fiscale eenheid uitgewerkt.

Voorbeeld

Een moedermaatschappij (holding) bezit 100% van de aandelen in twee werkmaatschappijen: een restaurant (R BV) en een marketingbedrijf (M BV). Door de coronamaatregelen leidt R BV een verlies van € 200.000. R BV heeft ook het voorgaande jaar geen winst behaald. De holding en M BV realiseren allebei € 75.000 winst.

Zonder fiscale eenheid zouden de holding en M BV allebei vennootschapsbelasting moeten betalen, namelijk 16,5% x € 75.000 = € 12.375. R BV leidt een verlies van € 200.000 en hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen. Het verlies kan één jaar terug of in de toekomstige zes jaren met eventuele winsten worden verrekend. In totaal is € 24.750 aan vennootschapsbelasting verschuldigd en moet drie keer een aangifte vennootschapsbelasting worden gedaan.

Mét een fiscale eenheid, mag het verlies van R BV direct worden verrekend met de winsten van de holding en M BV. Hierdoor is voor de fiscale eenheid sprake van een resultaat van € 75.000 + € 75.000 – € 200.000 = – € 50.000. Het verlies kan één jaar terug of in de toekomstige zes jaren met eventuele winsten worden verrekend. Aangezien geen winst is behaald, hoeft geen vennootschapsbelasting te worden afgedragen. Daarnaast hoeft maar één keer aangifte vennootschapsbelasting te worden gedaan.

Tip: maak gebruik van de fiscale coronareserve

In sommige gevallen kan het mogelijk zijn om voor het boekjaar 2019 een zogenoemde ‘fiscale coronareserve’ te vormen. In die situaties mag een deel van het verlies dat zich door de coronamaatregelen in 2020 voordoet, al in 2019 worden genomen. Door deze ‘verschuiving’ wordt de winst in 2019 dan lager. De winst van 2020 stijgt. Het is mogelijk dat door toepassing van een fiscale coronareserve hetzelfde resultaat wordt behaald als met de vorming van een fiscale eenheid, zoals dat hiervoor is weergegeven. Vooralsnog is het alleen voor het jaar 2019 mogelijk om een fiscale coronareserve te vormen. Waar de fiscale coronareserve eenmalig kan worden ingezet, wordt een fiscale eenheid voor onbepaalde tijd aangegaan. Laat u dus goed adviseren wat in uw situatie de beste keuze is.

Aanvragen van een fiscale eenheid

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan een fiscale eenheid worden aangevraagd. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek naar de Belastingdienst worden verzonden. De fiscale eenheid kan met drie maanden terugwerkende kracht worden aangevraagd, zodat de verliezen vanaf dat tijdstip kunnen worden verrekend. Wel moet ook op dat tijdstip aan de geldende voorwaarden zijn voldaan.