In sommige gevallen geldt de bedrijfsopvolgingsregeling ook voor vastgoed-bv’s, zo blijkt uit rechterlijke uitspraken. De Belastingdienst stelt doorgaans dat bij vastgoed-bv’s geen sprake is van een onderneming, maar alleen van beleggen waardoor de bedrijfsopvolgingsregeling niet zou gelden.

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat voor het schenken of erven van ondernemingsvermogen een hoge vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting geldt. Ondernemingsvermogen tot ruim € 1 miljoen is vrijgesteld en over de hogere waarde is 83% vrijgesteld.

Tip: Heeft u aandelen in een vastgoed-bv die u schenkt of nalaat? Of krijgt u aandelen in zo’n bv geschonken of nagelaten? Ga na of sprake is van een vastgoedonderneming voor een eventueel beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling.

Een vastgoed-bv is een bv die zich bezighoudt met beleggen in en verhuren van onroerend goed. Als sprake is van ‘normaal vermogensbeheer’, dan is de vastgoed-bv in fiscale zin geen onderneming. Degene die aandelen in zo’n vastgoed-bv erft of geschonken krijgt, heeft dan geen recht op de bedrijfsopvolgingsregeling. 

Doet de vastgoed-bv meer, bijvoorbeeld ook projectontwikkeling, dan komt de bedrijfsopvolgingsregeling sneller in beeld. Of sprake is van een onderneming of van ‘normaal vermogensbeheer’ wordt per geval beoordeeld.

Enkele handvatten

De verhuur van een bedrijfspand door een vastgoed-bv aan de werk-bv die is overgenomen door bedrijfsopvolgers is ‘normaal vermogensbeheer’. 
De Belastingdienst stelt zich kritisch op ten opzichte van vastgoed-bv’s en neemt vaak de stelling in dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing is. Echter, lagere rechters hebben in sommige gevallen anders geoordeeld. We zetten een aantal voorbeelden voor u uiteen: 

  • Er was sprake van een omvangrijke en diverse beleggingsportefeuille in vastgoed waarvan het beheer specifieke kennis vereiste en substantiële arbeidsinzet van de aandeelhouders vergde. 
  • Er was sprake van een vastgoedportefeuille van zo’n 20 tot 25 panden en daarnaast diverse projecten. De aandeelhouder werkte zo’n 30 uur per week voor de vastgoed-bv en gebruikte zijn zakelijk netwerk intensief. Daarnaast was de bv was voor een flink deel gefinancierd met vreemd vermogen. 
  • De vastgoed-bv richtte zich op projectontwikkeling. De beide broers die de aandelen erfden deden het administratieve beheer, het technisch beheer en het commerciële beheer zelf. Er was volgens de rechter sprake van ‘meerarbeid’ die een hogere opbrengst tot gevolg had, dan bij normaal actief vermogensbeheer. 

Wilt u meer weten over de bedrijfsopvolgingsregeling of wilt u weten of uw bv in aanmerking komt voor deze regeling, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.