Om de continuïteit van het familiebedrijf te stimuleren, zijn in de belastingwetgeving regelingen opgenomen voor bedrijfsopvolging. Deze regelingen staan op basis van het regeerakkoord onder druk. Denkt u nu al na over een bedrijfsopvolging? Dan is dit wellicht het juiste moment om het proces te versnellen om mogelijke toekomstige belastingheffing te vermijden.

Toekomstige bedrijfsopvolgingsregeling onzeker?

Op basis van het regeerakkoord blijft deze regeling in de toekomst bestaan. Het toekomstige kabinet heeft aangegeven dat in de toekomst (reële) bedrijfsopvolging door de regeling ondersteund blijft. Wel wil de toekomstige regering de regeling eenvoudiger en eerlijker te maken en tegelijkertijd misbruik van de huidige faciliteiten tegengegaan. Hoe deze regeling er in de toekomst uit zal gaan zien is nog onzeker. Onze inschatting is dat een aantal van de mogelijkheden die de huidige regeling biedt in de toekomst niet meer kunnen worden gebruikt. In de kamerbrief van 16 februari 2022 met de beleidsprioriteiten van staatssecretaris van Rij wordt aangegeven dat we in 2023 een zelfstandig wetstraject kunnen verwachten, met uitwijkingsmogelijkheid naar Belastingplan 2024.

Deze onzekerheid in combinatie met een mogelijk relatief lage actuele waarde van uw onderneming als gevolg van de coronacrisis, kan het interessant maken om het proces van de bedrijfsopvolging te versnellen Zelfs als u de intentie heeft om nog een (langere) periode werkzaam te zijn, of als u zeggenschap wilt behouden.

Bedrijfsopvolging is een lastig onderwerp, toch is het voor de continuïteit van uw onderneming belangrijk om de bedrijfsopvolging goed en tijdig te regelen. In dit artikel geven we aan op welke punten u goed moet letten.

Inventariseer uw wensen

In het proces van bedrijfsopvolging is het belangrijk om eerst uw eigen positie en voorkeuren te inventariseren. Belangrijke vragen hierbij zijn:

  • Hoe lang wil ik zelf nog actief zijn in de onderneming?
  • Wat is de waarde van de onderneming?
  • Ben ik zelf financieel voldoende verzorgd als ik stop?
  • Wil ik de onderneming binnen de familie overdragen of liever aan een externe partij verkopen?

Dit is natuurlijk slechts een greep uit de relevante vragen die u uzelf kunt stellen op het moment dat u gaat starten met bedrijfsopvolging. In dit artikel vertellen we u meer over de fases waarmee u rekening moet houden voor bedrijfsoverdracht. Het kan ook slim zijn om met een van onze bedrijfsopvolging experts in gesprek te gaan. Zij helpen u niet alleen naar de zakelijke kant te kijken, maar ook naar de emotionele kant van uw bedrijfsoverdracht.

Fiscale aandachtspunten bij bedrijfsopvolging

Ook vanuit fiscaal oogpunt kan bedrijfsopvolging complex zijn. Uiteraard hangt dit af van de exacte situatie. Vragen die hierbij kunnen spelen zijn onder meer:

  • Welke structuur is voor de overdrager en de overnemer interessant?
  • Zijn er stille reserves? En zo ja, leidt dit tot acute belastingheffing of kan de belastingclaim worden doorgeschoven naar de opvolger
  • Welke goedkeuringen moet u aanvragen bij de fiscus?
  • Welke fiscale termijnen zijn van belang?
  • Hoe kunt u op een fiscaal vriendelijke manier inkomen ontvangen om in uw levensonderhoud te voorzien na overdracht?

In de praktijk zien wij geregeld dat het (levens-)testament van de ondernemer niet aansluit op het bedrijfsopvolgingsplan en/of niet fiscaal optimaal is. Dit kan leiden tot onnodige fiscale heffingen en discussies tussen betrokken partijen bij het overlijden van de ondernemer.

Bedrijfsopvolgingsregeling: hoe zit het?

U kunt overwegen om (een gedeelte van) uw onderneming te schenken aan de overnemer. Dit komt vrijwel alleen voor bij een overdracht binnen de familie. In dit geval is de zogenoemde bedrijfsopvolgingsregeling erg interessant. Door toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling kan de acute belastingheffing bij de overdracht en schenking van uw onderneming sterk worden gereduceerd. Als de waarde van de onderneming minder is dan € 1.119.845 is over de schenking mogelijk zelfs helemaal geen inkomstenbelasting en schenkbelasting verschuldigd. Het kan dus een fiscaal voordelige manier om vermogen over te dragen aan de volgende generatie. Uiteraard gelden er wel voorwaarden aan de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur