Overweegt u een bedrijfsopvolging door uw kinderen in de toekomst? Wellicht is het voor u interessant de bedrijfsopvolging naar voren te halen.

Bij bedrijfsopvolging is de waarde van een onderneming van groot belang. Wanneer er sprake is van bedrijfsopvolging binnen de familie, is een hoge overdrachtswaarde van de onderneming vaak niet gewenst. De overnemer, meestal een kind van de overdrager, krijgt daardoor hogere financieringslasten. Dit kan directe invloed hebben op de continuïteit van de onderneming. Een (te) lage overdrachtswaarde van de onderneming is echter ook niet gewenst, aangezien de Belastingdienst dan vaak de discussie zal aangaan over de hoogte van de waarde en of er sprake is van een schenking.

Positief gevolg van de crisis

In slechtere tijden, zoals de huidige coronacrisis, kan uw onderneming in waarde zijn gedaald, doordat de vooruitzichten van uw onderneming minder goed zijn. Als u een bedrijfsopvolging binnen de familie overweegt, kan het daarom fiscaal aantrekkelijk zijn om de bedrijfsopvolging te vervroegen.

Maak nu nog gebruik van bedrijfsopvolgingsregelingen

Afhankelijk van uw eigen behoeften voor de toekomst kan nog steeds overwogen worden om, onder voorwaarden, gebruik te maken van de gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen. Als u overweegt uw onderneming door een schenking naar een kind over te dragen, geldt nu nog altijd een vrijstelling voor de schenkbelasting ten aanzien van ondernemingsvermogen (incl. 5% beleggingsvermogen) van:

  • 100% vrijstelling tot een bedrag van € 1.102.209; en
  • 83% vrijstelling over het meerdere.

Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan de bedrijfsopvolgingsregelingen. Begin tijdig aan het traject van opvolging en laat u goed informeren over de voorwaarden en mogelijke gevolgen.

Het is de vraag hoe lang deze gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen in de huidige vorm zullen blijven bestaan. Het ministerie van Financiën heeft onlangs bouwstenen voor een toekomstig belastingstelsel gepresenteerd, waarin wordt voorgesorteerd op versobering van de regelingen. Hierdoor is het onzeker of een toekomstige bedrijfsopvolging nog even fiscaal aantrekkelijk zal zijn als dat nu het geval is.

Begin tijdig met de voorbereidingen!

Aangezien een bedrijfsopvolging vaak een proces met een lange doorlooptijd is, raden wij u aan om hier tijdig over na te denken. Gelet op de huidige situatie en gelet op de geluiden van mogelijke versobering van de regelingen is dit wellicht hét moment om hierover met uw beoogde bedrijfsopvolger in gesprek te gaan.

Geschreven door:

Adviseur corporate finance Martin de Jong

Martin de Jong

Partner en adviseur corporate finance