Voorwaarden Smart.

Bedieningsconcept Moore DRV

Smart is een volledig digitaal bedieningsconcept tegen een scherpe maandprijs. Deze prijs kunnen wij bieden, omdat we duidelijke afspraken met elkaar maken. Daarin hebben zowel u als wij een verantwoordelijkheid. Op deze pagina leest u deze afspraken.

Afspraken

 • Volledige digitale communicatie

U kunt met ons communiceren, maar wel uitsluitend digitaal. U kunt ons e-mailen,  WhatsApp-berichten sturen en op verzoek kan er een Teams-overleg worden ingepland. Hierbij gaat het uitsluitend over vragen die betrekking hebben op het draaien van uw huidige administratie. Wij geven geen advies. Dit is wel mogelijk, maar hiervoor brengen wij separaat kosten in rekening. Wij zullen die altijd vooraf communiceren.

 • Scan tijdig alle facturen

U scant al uw facturen voor het einde van de maand waarin de transactie heeft plaatsgevonden, zodat wij ze kunnen verwerken. Betalingen waarbij de inkoopfactuur ontbreekt boeken wij altijd in uw rekening-courant/kapitaalrekening. De rekening-courant/kapitaalrekening wordt één keer per jaar aan u verstrekt, zodat u de ontbrekende facturen alsnog kunt aanleveren. Tip: scan de factuur voordat u de betaling verricht.

 • Bankkoppeling verplicht

Een bankkoppeling is verplicht. Standaard koppelen wij de grootbanken Rabobank, ABN Amro, ING, BUNQ en KNAB. Heeft u een andere bank, maar wilt u wel gebruikmaken van Smart? Neem dan contact met ons op.

 • Standaard aantal facturen, upgraden mogelijk

Standaard kunt u op jaarbasis 110 facturen aanleveren voor uw administratie. Meer is altijd mogelijk, maar dan rekenen wij een meerprijs van € 450,- per 100 facturen. Let op: bij een overschrijding worden deze kosten automatisch in rekening gebracht.

 • Standaard aantal bankmutaties, upgraden mogelijk

Standaard boeken wij 150 mutaties vanuit uw bankrekening in de administratie op jaarbasis. Meer is altijd mogelijk, maar dan rekenen wij een meerprijs van € 450,- per 100 mutaties. Let op: bij een overschrijding worden deze kosten automatisch in rekening gebracht.

 • Geen voorraad

Wij verwerken geen voorraad in uw administratie. Dit betekent dat uw onderneming geen voorraad verwerkt, anders komt u niet in aanmerking voor dit bedieningsconcept. Graag verwijzen wij u naar het bedieningsconcept Pro.

 • Beperkte vaste activa

Uw administratie beperkt zich in materiële vaste activa tot een auto en/of inventaris. Indien uw onderneming onroerend goed bezit, komt u niet in aanmerking voor dit bedieningsconcept. Graag verwijzen wij u naar het bedieningsconcept Pro.

 • Geen voorzieningen

Wij verwerken geen voorzieningen in uw administratie.

Meer informatie over Smart.

Zijn de voorwaarden niet geheel duidelijk of wilt u weten of u in aanmerking komt voor het bedieningsconcept Smart? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij beantwoorden uw vraag graag.

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *