Wordt er binnen uw onderneming gebruik gemaakt van een auto van de zaak met buitenlands kenteken waar privé in wordt gereden? Let dan op bijtelling, bpm, mrb en btw privégebruik auto.

Bijtelling privégebruik auto

Indien een werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer, krijgt de werknemer te maken met bijtelling privégebruik auto als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • de auto wordt door de werknemer voor meer dan 500 kilometer per kalenderjaar voor privédoeleinden gebruikt;
 • de werknemer ontvangt loon dat in Nederland aan de loonbelasting of inkomstenbelasting is onderworpen. Dit geldt zowel voor werknemers die inwoner zijn van Nederland als voor werknemers die in het buitenland wonen.

Als de werknemer te maken heeft met bijtelling, moet worden bepaald welk bijtellingspercentage van toepassing is op de auto van de zaak. Dit percentage wordt bepaald op basis van de datum waarop de auto voor het eerst is toegelaten in Nederland. Als een auto op dit moment voor het eerst wordt toegelaten in Nederland is een percentage van 4% van toepassing op volledig elektrische auto’s en 22% op alle overige auto’s. Op 1 januari 2019 is de Tesla-taks geïmplementeerd in de wet, waarbij voor elektrische auto’s over een cataloguswaarde van maximaal € 50.000 een tarief van 4% wordt gehanteerd en over het meerdere 22%.

Als een werknemer in meerdere landen werkzaam is, kan er sprake zijn van een materiële of formele salary split. Mogelijk is het voordeel privégebruik auto dan deels in het woonland belast en deels in het werkland.

Bpm & mrb

Bpm is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Bpm is verschuldigd indien u in Nederland een personenauto, motor of een bestelauto aanschaft of importeert. De verschuldigde bpm wordt over de CO2-uitstoot in gram/km of de netto catalogusprijs berekend. In dit artikel laten wij de berekeningswijze verder achterwege. Wel gaan we in op de mogelijke vrijstellingen die u als werknemer of werkgever heeft als u een motorrijtuig met een buitenlands kenteken in Nederland wilt gebruiken.

Naast de eenmalig verschuldigde bpm, bent u periodiek motorrijtuigenbelasting (mrb) verschuldigd, ook als uw werkgever in het buitenland is gevestigd en een motorrijtuig met een buitenlands kenteken ter beschikking heeft gesteld.

Werknemersvrijstelling

Om in aanmerking te kunnen komen voor de werknemersvrijstelling voor de bpm, moet u als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Nederland en werkt voor een buitenlandse werkgever;
 • Uw werkgever stelt u een motorrijtuig dat in het buitenland is geregistreerd ter beschikking;
 • Uw werkgever verklaart schriftelijk dat het motorrijtuig hoofdzakelijk bestemd is voor uw werk buiten Nederland. Let op: de kilometers die u rijdt tussen uw woonplaats en uw werkplaats tellen hierbij niet mee. Dit moet blijken uit een kilometeradministratie;
 • U mag als werknemer niet beslissen in welk land de auto of motor wordt geregistreerd.

Bovendien is het van belang dat u de werknemersvrijstelling aanvraagt vóór u met het motorrijtuig met buitenlands kenteken in Nederland gaat rijden. De eerste drie genoemde voorwaarden gelden ook voor de werknemersvrijstelling voor de verschuldigde mrb.

Werkgeversvrijstelling

U kunt als een Nederlands inwoner een werkgeversvrijstelling voor de bpm aanvragen voor een motorrijtuig met een buitenlands kenteken. Naast dat u eigenaar of houder van het desbetreffende motorrijtuig moet zijn, moet u als werkgever aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent hoofd van een elders dan in Nederland gevestigd eenmansbedrijf;
 • U bent lid van een elders dan in Nederland gevestigde maatschap;
 • U bent bestuurder, vennoot of aandeelhouder van een elders dan in Nederland gevestigde vennootschap.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent zelf geen werknemer van de onderneming;
 • Alleen u of uw inwonende gezinsleden gebruiken het motorrijtuig in Nederland;
 • Het motorrijtuig moet voor ten minste 50% per kalenderjaar zakelijk buiten Nederland worden gebruikt. Let op: de kilometers die u rijdt tussen uw woonplaats en uw werkplaats tellen hierbij niet mee. Dit moet blijken uit een kilometeradministratie.

Dezelfde hierboven genoemde voorwaarden gelden voor het toepassen van de werkgeversvrijstelling voor de mrb.

BTW privégebruik auto

Als uw onderneming een auto aanschaft, kan de btw op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de auto in aftrek worden gebracht. Als de auto ook privé wordt gebruikt, moet er over het privégebruik wel btw worden berekend*. Daar zijn twee mogelijkheden voor:

 1. Als er een kilometeradministratie wordt bijgehouden, kan er btw worden berekend over het werkelijke privégebruik.
 2. In plaats van het werkelijk privégebruik kan ook worden gekozen voor een forfaitaire regeling, waarbij de btw 2,7% van de cataloguswaarde van de auto, inclusief btw en bpm, bedraagt.

Tip: in sommige gevallen is het voordeliger om btw te betalen over uw werkelijke privégebruik. Houd er wel rekening mee dat in dit geval woon-werkverkeer als privé wordt gezien.

*Deze correctie heeft overigens niet specifiek betrekking op auto’s met een buitenlands kenteken, maar het is wel een aandachtspunt bij de auto in de onderneming.

 

Geschreven door:

Belastingadviseur Dirk van Oosterbosch

Dirk van Oosterbosch MSc

Belastingadviseur