Buitenlandse werknemers waarvoor u de 30%-regeling wilt toepassen, moeten een vast loon genieten dat voldoet aan de daarvoor bepaalde fiscale norm. Variabele loonelementen tellen daarvoor niet mee. Wat dit betekent zetten wij hieronder voor u uiteen.

Wat is de 30%-regeling?

Volgens de 30%-regeling mag u voor werknemers die uit het buitenland komen en een specifieke deskundigheid hebben maximaal 30% van het salaris belastingvrij uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten die dergelijke werknemers plegen te maken. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden.

Een van de voorwaarden: specifieke deskundigheid

Een werknemer wordt geacht over een specifieke deskundigheid te beschikken als hij een bepaald loon verdient. Voor 2022 is dit minimaal € 39.467, exclusief de belastingvrije vergoeding. Voor werknemers jonger dan 30 jaar die een Nederlandse mastertitel hebben behaald of een gelijkwaardige buitenlandse titel, is deze inkomensnorm € 30.001 exclusief de belastingvrije vergoeding.

Uitzonderingen

Voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist, geldt een uitzondering. Zij hoeven helemaal niet aan een inkomensnorm te voldoen. Ook geldt in uitzonderingsgevallen aanvullend een ‘schaarstevereiste’. De deskundigheid van uw werknemer moet dan niet of nauwelijks te vinden zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Variabel loon telt niet mee

In een uitspraak van de rechtbank Gelderland was de vraag aan de orde of ook variabel loon meetelt voor de fiscale inkomensnorm. De rechtbank vindt van niet, omdat de regeling anders vrijwel onuitvoerbaar wordt.

De rechter bepaalde verder dat alleen het vaste overeengekomen loon bij aanvang van de dienstbetrekking in Nederland beslissend is voor de vraag of op dat moment aan de norm wordt voldaan. Als op een later moment dus een hoger vast loon wordt afgesproken, is dit niet meer relevant. Het vaste loon moet wel jaarlijks aan de norm blijven voldoen.

Tip: de 30% regeling is één van de zaken waar u rekening mee moet houden wanneer u werkt met expats. Op deze pagina ziet u waar u allemaal aan moet denken rondom het werken met expats en waarmee wij u kunnen helpen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Thomas Drost

mr. Thomas Drost

Belastingadviseur en specialist global mobility