Algemene voorwaarden

Op alle diensten die DRV Accountants & Adviseurs verricht zijn de algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze downloaden of een exemplaar opvragen bij het secretariaat van één van onze vestigingen of via info@drv.nl.

Download de algemene voorwaarden van DRV Accountants & Adviseurs

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24492873. De zelfstandige bedrijfsactiviteiten van DRV hebben aparte algemene voorwaarden.