Agrarische sector

Agrarisch

De agrarische sector heeft een rijke traditie in ons land en Nederland is wereldwijd een belangrijke leverancier van agrarische producten. In de branche is sprake van schaalvergroting, hoewel het aantal starters ook elk jaar toeneemt. Ondertussen staat bij consumenten de behoefte aan kwaliteit en transparantie steeds meer centraal: weten waar de producten vandaan komen en of er is geproduceerd met oog voor dierenwelzijn en milieu.