Agrarisch

Agrarische sector

Agrarisch

De agrarische sector heeft een rijke traditie in ons land en Nederland is wereldwijd een belangrijke leverancier van agrarische producten. In de branche is sprake van schaalvergroting, hoewel het aantal starters ook elk jaar toeneemt. Ondertussen staat bij consumenten de behoefte aan kwaliteit en transparantie steeds meer centraal: weten waar de producten vandaan komen en of er is geproduceerd met oog voor dierenwelzijn en milieu.

Akkerbouw & Veehouderijen

De akkerbouw vormt een belangrijke schakel in de agrarische sector. Wereldwijd zijn we een belangrijke leverancier van agrarische producten. Bedrijven in de akkerbouw worden steeds groter: er is sprake van schaalvergroting. De voordelen hiervan zijn dat ondernemers de kostprijzen kunnen optimaliseren en het tevens mogelijk wordt om op steeds grotere schaal te opereren. De sterk fluctuerende prijzen en de toenemende wet- en regelgeving, ook op het gebied van duurzaamheid, zorgen ervoor dat het ondernemerschap in deze sector uitdagend is. DRV bedient van oudsher veel agrarische ondernemers, vooral in de regio Zeeland.

Glastuinbouw

Als er ergens geïnnoveerd wordt, is het wel in de Nederlandse glastuinbouw. De ontwikkelingen gaan dan ook snel. Er worden continu nieuwe rassen en nieuwe teelttechnieken uitgevonden. Tegelijkertijd is het voor veel telers een uitdaging om de kostprijzen laag te houden, om concurrentie voor te blijven en om toch duurzaam en energiebesparend te ondernemen. Ook het ruimtelijke aspect krijgt steeds meer de nadruk, want ruimte voor kassen (in de van oudsher bekende gebieden) wordt steeds schaarser.

Onze cliënten in deze sector zijn vooral bloemen- en groentetelers en bevinden zich in het Westland, maar ook steeds vaker in bijvoorbeeld de kop van Noord-Holland, Noord-Brabant, en Zeeland. We ondersteunen telers in de volle breedte van het ondernemerschap. We richten de financiële administratie zo effectief mogelijk in en zorgen voor continu inzicht in actuele managementinformatie. We adviseren op het gebied van kostenbesparingen en investeringskeuzes, staan bij in vraagstukken op het gebied van milieu en subsidies en fungeren als strategische partner bij financiële planning.

Visserij

Met haar wortels in Zeeland heeft DRV veel cliënten op het gebied van visserij, en dan met name in de mosselsector. Voor ondernemers in deze hoek voeren we activiteiten uit op het gebied van samenstel en controle. We staan bovendien bij in fiscale wet- en regelgeving en adviseren specifiek op het gebied van subsidie- en verduurzamingsmogelijkheden.