De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een tegemoetkoming voor bedrijven die kleinschalig investeren. Maar wat zijn de regels voor de KIA bij een samenwerkingsverband van ondernemers, zoals een vof of maatschap? Wij zetten de gevolgen in dit artikel voor u uiteen.

Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

De KIA is een extra tegemoetkoming voor bedrijven die kleinschalig investeren. De KIA bedraagt in 2020 maximaal € 16.307. De KIA loopt vanaf een bepaald investeringsbedrag langzaam af naar nihil bij een investeringsbedrag van € 323.544 of meer.

Omvang KIA bij samenwerkingsverband?

Er is al een tijdje discussie over de vraag hoe de KIA moet worden berekend bij een samenwerkingsverband van ondernemers, zoals een vof of maatschap. De wettekst is hier niet helemaal duidelijk over. In een eerdere uitspraak van het hof Gelderland werd bepaald dat iedere deelnemer in het samenwerkingsverband recht had op het volledige bedrag aan KIA dat geldde voor het samenwerkingsverband. De Hoge Raad acht deze uitleg echter niet overeenkomstig de bedoeling van de wetgever.

Hoge Raad: KIA toerekenen aan individuele ondernemer

De Belastingdienst rekende ook anders dan volgens de uitspraak van het hof Gelderland zou moeten. De Belastingdienst rekende tot nu toe de KIA van het samenwerkingsverband voor een evenredig deel toe aan iedere ondernemer in het samenwerkingsverband. De Hoge Raad is het daarmee eens.

Buitenvennootschappelijke investeringen

Heeft een ondernemer naast een samenwerkingsverband ook nog buitenvennootschappelijke investeringen of andere ondernemingen? Dan gelden weer andere regels voor het berekenen van de KIA, aldus de Hoge Raad.

 

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur