Trends en ontwikkelingen in de sector transport en logistiek

Artikel
Transport

Trends en ontwikkelingen in de sector transport en logistiek

Artikel

Laatste update: 08 mei 2018
Gepubliceerd: 23 augustus 2016

De sector transport en logistiek is een erg competitieve sector. Ondernemers in deze sector hebben te maken met onzekerheden wat betreft economische groei en grondstofprijzen en daarnaast met sterke internationale concurrentie. Ook de Brexit heeft veel gevolgen voor de sector.

Uit analyses en onderzoeken vanuit onder andere Moore Stephens, het internationale netwerk van onafhankelijke accountantskantoren, blijkt echter dat veel ondernemers toch op weg zijn om 2016 goed af te sluiten.

Prognose voor 2016

Veel ondernemers investeren in hun werknemers en systemen. Ook wordt er geïnvesteerd in kostenreducerende initiatieven. Dit heeft als gevolg dat de prognoses voor de rest van 2016 goed zijn. Daarnaast zijn er binnen de sector transport en logistiek minder faillissementen in vergelijking met dezelfde periode van 2015. In het eerste half jaar is het aantal faillissementen gedaald met 12%. Het wegtransport droeg met 27% bij aan deze daling. Ondernemers in het wegtransport profiteren van een toegenomen bedrijvigheid als gevolg van de aantrekkende Nederlandse economie. De vervoersvolumes stijgen en veel ondernemers kunnen hierdoor een hogere omzet boeken.  

Gevolgen van Brexit

Een tegenvaller is echter wel de Brexit, het verlaten van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk. Over het algemeen wordt aangenomen dat Brexit als gevolg zal hebben dat de economische groei in zowel Nederland als andere Europese landen gedrukt wordt. Ook voor de sector transport en logistiek zullen de gevolgen merkbaar zijn. Deze sector heeft sterke banden met het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk het vierde grootste reisdoel van Nederlandse trucks. Indien de economische groei in Nederland of de Eurozone nog meer tegenvalt dan verwacht, zal de impact van Brexit op de sector nog groter zijn doordat het vervoersvolume af neemt.

Lees meer over de ontwikkelingen in de sector transport en logistiek in het Rapport van Moore Stephens International.