Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023

Artikel
Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023

Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023

Artikel

Expertise: Transport & Logistiek
Onderwerp: Ondernemen
Laatste update: 04 december 2018
Gepubliceerd: 04 december 2018

Het kabinet gaat een kilometerheffing voor vrachtwagens invoeren. De heffing moet per 2023 ingaan. Dit kan gevolgen hebben voor uw onderneming. Daarom zetten wij voor u alvast de vijf uitgangspunten van het kabinet voor de heffing op een rij.

1. Besteding opbrengst

Met de opbrengst van de heffing wordt de wegenbelasting voor vrachtauto's verlaagd. Ook zal er geld worden vrijgemaakt voor innovatie en vergroening van de transportsector.

2. Op welke wegen gaat de kilometerheffing gelden

De heffing zal gelden voor snelwegen én voor wegen die anders mogelijk als sluiproutes zullen worden gebruikt. Hierbij gaat het om regionale en gemeentelijke wegen.

3. Alleen voor vrachtwagens van meer dan 3.500 kilo

De heffing gaat gelden voor binnen- en buitenlandse vrachtauto's die meer wegen dan 3.500 kilo. Er gaat een vrijstelling gelden voor onder meer land- en bosbouwtrekkers, kranen, bussen en rijtuigen met een beperkte snelheid, omdat deze voertuigen niet primair voor goederenvervoer zijn bedoeld.

4. De vervuiler betaalt

Er moet worden afgerekend per gereden kilometer. Het aantal gereden kilometers zal via een on-board unit worden geregistreerd. De heffing per kilometer is hoger naarmate het voertuig meer vervuilend is. Private aanbieders van toldiensten zorgen voor de uitvoering van de heffing.

5. Aansluiting bij Europa

De heffing sluit aan bij andere Europese landen die ook een vrachtwagenheffing hebben en/of een tolheffing hanteren. Onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Rusland en Spanje kennen deze heffing.

Hoogte heffing nog onbekend

De hoogte van de heffing is nog niet bekend. Bij het onderzoek naar het effect van de heffing is gerekend met de gemiddelde heffing in Duitsland en België van € 0,15 per km.

Heeft u al vragen over de vrachtwagenheffing en de gevolgen daarvan voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.