“We moeten de leefbaarheid van dit gebied bewaken”

Artikel
Accountant Zorg en Welzijn voor Apotheek-Oostburg

“We moeten de leefbaarheid van dit gebied bewaken”

Artikel

Waren de Belgische Evelyn De Caluwé en Esther Derycke in 2015 nog startend apothekers in Oostburg en Sluis, inmiddels zijn zij door de wol geverfde ondernemers die de innovatie en samenwerking niet schuwen. Van medicijnrobots tot een gloednieuw zorgcentrum in het Ziekenhuis Antonius. ‘Het gaat niet alleen om je eigen portemonnee, maar om het grotere geheel.’

Het is een doorsnee donderdagmorgen bij apotheek Oostburg. Een oudere man staat leunend aan de balie als plotseling zijn wandelstok op de grond valt. ‘Wacht maar, die raap ik wel even op.’ De dienstdoende apotheker buigt al naar voren, waarop de man haar uitvoerig bedankt. ‘Ach, daar zijn we toch voor?’, zegt ze. Maar hoe vanzelfsprekend is het nog dat zorgondernemers echt aandacht hebben voor patiënten, in een gebied waar de zorg steeds meer onder druk staat?

Esther: ‘In Zeeland hebben veel gebieden te maken met vergrijzing. De zorgvraag per hoofd neemt toe, terwijl het aantal zorgaanbieders juist afneemt. We moeten dus creatief omgaan met mensen en middelen. Een van de investeringen die we daarvoor hebben gedaan is de aanschaf van een medicijnrobot (ROWA), die de doosjes medicijnen pakt. Zo hoeven onze mensen aan de balie niet steeds weg te lopen en hebben ze meer tijd en aandacht voor de patiënt.’

Betere zorg leveren

Evelyn: Uiteindelijk is dat altijd onze insteek: de zorg voor de patiënt bewaken. Dat is ook de reden geweest in 2015 om met de zorgverleners in Oostburg om de tafel te gaan en te praten over een zorgcentrum. Op 24 april vorig jaar is het eerstelijns zorgcentrum op de begane grond van het Antonius geopend, met alle zorg onder één dak. Samen met huisartsen, fysiotherapeut, revalidatie- en verpleegzorg, podotherapie, psychologie, (medische) fitness en medische specialisten werken we aan het gezamenlijke doel om de gezondheidszorg in West-Vlaanderen te behouden en te verbeteren. Het concept waar naast vrijwel alle eerstelijns zorgverleners ook tweedelijns zorgverleners werken, is uniek in Nederland.

Esther: Onbegrijpelijk dat dit nog nergens anders bestaat, want het is geweldig voor de samenwerking tussen zorgverleners. Gisteren nog werd ik gevraagd boven even medicijnen te brengen en advies te geven aan een kind met obesitas. Je ziet soms dat ouders of kinderen zich schamen en medicijnen niet bij de apotheek komen ophalen. Dan helpt het als we daarop kunnen inspelen. Dat we zorg op maat kunnen geven. Maar we kunnen ook makkelijker overleggen over onze producten. Doordat de lijnen kort zijn kunnen we efficiëntere en betere zorg leveren en daar gaat het om.

Bewustwording vergroten

Evelyn: Vanuit de nauwere samenwerking breiden we ook ons dienstenpakket uit. Zo zijn we onlangs met een multidisciplinair team een pilot gestart met diabetespatiënten. In tien sessies worden de deelnemers begeleid: de huisarts vertelt iets over leefstijl, de fysiotherapeut over beweging, wij over medicijngebruik, enzovoorts. En na elke bijeenkomst wordt er gewandeld. Door bewustwording bij patiënten te vergroten willen we voorkomen dat patiënten steeds afhankelijker worden van zorg. Dit concept gaan we ook bij andere patiëntengroepen starten.

Esther: Naast de nauwe samenwerking zorgt ook de goede inrichting van onze processen ervoor dat we efficiënt kunnen werken. Met onze architect hebben we de apotheek lean ingericht. Alle processen die zich afspelen in de apotheek zijn onder de loep genomen, waardoor we elke activiteit een ‘eigen werkstation’ hebben kunnen geven zodat we niet meer door elkaar lopen. ZorgSaam ziekenhuis heeft ons veel vrijheid gegund voor de indeling van de ruimte. Daar zijn we heel dankbaar voor. Of het hier dan altijd van een leien dakje gaat? Nee zeker niet! De eerste drie maanden werkten de computers niet. Daar hebben we wel hoofdpijn van gehad, zeg!

Stichting oprichten

Evelyn: Voor het zorgcentrum hebben we heel bewust een stichting opgericht, zodat alle partijen zich samen inzetten voor het zorgcentrum. De boekhouding en advies voor de apotheken wordt verzorgd door BDO. Voor onze persoonlijke bv’s werken we met DRV samen, die als onafhankelijk partij onze stukken beoordeelt en daarnaast ons fiscaal adviseert. Dat geeft een goed gevoel. Daarnaast hebben wij als Belgen in Nederland te maken met verschillen in het Nederlandse en Belgische belastingsysteem. DRV ondersteunt ons daarin uitstekend als fiscaal adviseur.

Esther: Een uitdaging blijft om de zorgverzekeraars ervan te overtuigen dat we hier met een bijzonder gebied te maken hebben. Zo hebben we lang gestreden voor een medicatierobot die 24 uur aan patiënten medicijnen kan verstrekken. ’s Nachts kunnen we namelijk als apotheek niet open, omdat de verzekeraar dat niet vergoedt, terwijl de HAP (huisartsenpost) wel open is. Patiënten moesten in de nacht helemaal naar Terneuzen voor hun medicijnen! Uitdagingen zoals deze zullen er blijven. Maar wij gaan gewoon door. Binnenkort zitten we met het ministerie van VWS om de tafel. Gelukkig zijn we met z’n tweeën, waardoor we altijd kunnen klankborden. Samen komen we er altijd wel weer uit.’

Meer informatie over de Service Apotheek?

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.serviceapotheek.nl.