Standaardisatie financiële verantwoording Wmo jeugdwet ophanden

Artikel
Accountancy voor zorg en welzijn branche

Standaardisatie financiële verantwoording Wmo jeugdwet ophanden

Artikel

Expertise: Zorg & Welzijn
Onderwerp: Ondernemen
Laatste update: 05 maart 2019
Gepubliceerd: 05 maart 2019

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat het mogelijk maakt om standaard berichtenverkeer en financiële verantwoording, zoals facturatie tussen gemeentes en aanbieders, af te dwingen. De bedoeling is dat Wmo- en jeugdzorginstellingen met minder administratie te maken krijgen.

I-sociaal domein

De nieuwe wet, die aansluit op acties in het programma Ontregel de Zorg, verplicht het gebruik van informatiestandaarden van het programma I-Sociaal Domein. In dat programma werken gemeenten en zorgaanbieders samen aan het verminderen van de regeldruk door de contracten en de financiële verantwoording te standaardiseren. Een zorginstelling die voor meerdere gemeentes werkt, hoeft daardoor met maar één verantwoordingsformat te werken.

Het wetsvoorstel regelt verder dat gemeentes kunnen worden verplicht om samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In veel regio’s is die samenwerking er al. Als de samenwerking tussen gemeentes niet voldoende werkt en daardoor de continuïteit van de zorg in het geding dreigt te komen, kan de minister nu ingrijpen.

Bent u benieuwd wat dit concreet voor uw organisatie betekent? Neem dan contact op met onze adviseurs.