Jaarrekening samenstellen

Jaarrekening samenstellen

Accountancy & Administraties

Uw jaarrekening samenstellen? Uw jaarrekening is een waardevol document: een cijfermatige weergave van het afgelopen jaar en een belangrijke bron van informatie voor beslissingen voor de toekomst. U legt hiermee rekening en verantwoording af aan onder meer financiële instellingen en de Belastingdienst. Daarom is het belangrijk dat uw jaarrekening deskundig en onderbouwd wordt samengesteld.

Jaarrekening controle

Voor bedrijven en verenigingen en stichtingen zonder wettelijke controleverplichting kan het dus verstandig zijn om een accountantskantoor de financiële verantwoording te laten opstellen of de jaarrekening te laten controleren. Een alternatief voor de jaarrekeningcontrole is een beoordeling van de jaarrekening door een accountant. Die beoordeling geeft extra zekerheid over de juistheid van de verslaggeving.

Onderbouwde adviezen

Onze accountants doen meer dan alleen uw jaarrekening samenstellen. Wij geven u inzicht in de cijfers en wat die betekenen voor de huidige situatie en voor uw toekomstplannen. Daarom zijn we echt betrokken bij u en uw organisatie en werken we graag nauw met u samen. Zo kunnen we u gevraagd en ongevraagd een goed onderbouwd en persoonlijk advies geven.

Van jaarrekening samenstellen naar inzichten

Wij beperken ons niet tot de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening, maar bewijzen onze waarde door de ontwikkelingen in uw bedrijf en uw branche te volgen. Dit doen we door met u mee te denken over uw bedrijfseconomische en financiële toekomstplannen. En u te ondersteunen met tussentijdse financiële inzichten en relevante managementinformatie, zodat u goed onderbouwde beslissingen kunt nemen.

Jaarrekening kosten

Om de kosten van de jaarrekening zo laag mogelijk te houden, investeert DRV voortdurend in software om de werkzaamheden efficiënt te kunnen uitvoeren. Ook de uitwisseling van informatie tussen uw en onze organisatie richten we zo efficiënt mogelijk in.