Jaarrekening controleren

Jaarrekening controleren

Accountancy & Administraties

Voor uzelf en andere belanghebbenden, zoals crediteuren, aandeelhouders, kredietinstellingen en andere financiers, is een betrouwbare financiële verslaglegging van essentieel belang. Bovendien stelt de wetgeving steeds hogere eisen aan jaarrekeningen.

Van jaarrekening naar bedrijfsoptimalisatie

Door tijdig en regelmatig uw verslaggeving aan een controle te onderwerpen, bent u ervan verzekerd aan deze eisen te voldoen. Onze teams van gespecialiseerde accountants controleren niet alleen uw jaarrekening, maar brengen ook de risico’s in kaart en onderzoeken of u deze voldoende beheerst. Vervolgens bespreken we met u de mogelijkheden om uw bedrijfsvoering en bedrijfsprestaties te optimaliseren. Daarbij stellen wij ons op als uw sparringpartner met een nuchtere en kritische blik en oog voor uw zakelijke belangen.

Uw jaarrekening in goede handen

Afhankelijk van de opdracht wordt voor iedere controle een team samengesteld met de juiste specialistische deskundigheid. De omvang van onze controlepraktijk maakt dat mogelijk: 60 professionals verrichten ruim 400 controleopdrachten per jaar. Bovendien werken we met geavanceerde software om de controlewerkzaamheden efficiënt en kwalitatief hoogwaardig te kunnen uitvoeren. Uiteraard voldoet DRV aan de wet- en regelgeving om controles te mogen uitvoeren. We beschikken over een vergunning in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties en onze externe accountants zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten.