Digitaal deponeren

Digitaal deponeren voor boekjaar 2017

Artikel

Datum: 07 december 2017
Expertise of branche: Accountancy & Administraties

Kleine rechtspersonen met een controleverklaring bij het publicatierapport en middelgrote rechtspersonen moeten met ingang van boekjaar 2017 digitaal gaan deponeren. In dit bericht lichten we toe wat er voor u gaat veranderen.

Micro en kleine rechtspersonen deponeren hun publicatierapporten inmiddels in digitale vorm bij de Kamer van Koophandel. Voor deze rechtspersonen wijzigt er in boekjaar 2017 niets. De verplichting voor grote rechtspersonen gaat, voor zover op dit moment bekend, vanaf boekjaar 2019 pas gelden.

Dit bericht is daarom met name bedoeld voor kleine rechtspersonen met een publicatierapport voorzien van een controleverklaring en middelgrote rechtspersonen.

Wat is digitaal deponeren?

Standard Business Reporting (SBR) is de digitale vorm waarin het publicatierapport wordt opgesteld. Het publicatierapport wordt in dat geval in een specifiek daarvoor gecreëerd format, de eXtensible Business Reporting Language (XBRL), opgesteld en digitaal via Digipoort aan de Kamer van Koophandel aangeboden.

De Kamer van Koophandel heeft medio november 2017 een brief verstuurd naar alle middelgrote rechtspersonen over de aanstaande verplichting tot het digitaal deponeren.

U stelt zelf uw jaarrekening en het publicatierapport samen

Als u gewend bent om de jaarrekening en het publicatierapport zelf samen te stellen dan heeft u de volgende mogelijkheden:

  • U kunt specifieke software aanschaffen waarmee u het publicatierapport zelf kunt samenstellen. Hierbij valt te denken aan Accept (SBR Verwerker en SBR Viewer) en XBRL reports, maar mogelijk biedt uw eigen softwareleverancier ook SBR-software;

  • U kunt gebruik maken van de gratis tool van de Kamer van Koophandel. Het nadeel van deze tool is dat er vooralsnog geen software beschikbaar wordt gesteld om het XBRL-bestand in te kunnen zien en aanvullingen op de basisversie van de taxonomie zijn niet mogelijk.

  • U kunt het samenstellen van het publicatierapport door ons laten verzorgen.

Aangezien de aanbieders van SBR-software nog niet allemaal klaar zijn voor XBRL voor middelgrote rechtspersonen hebben wij de functionaliteit van de diverse applicaties nog niet kunnen beoordelen. Zodra wij hier meer inzicht in hebben, dan kunnen wij u hier (indien u daar behoefte aan heeft) specifieker in adviseren.

DRV stelt uw publicatierapport samen

Indien DRV Accountants & Adviseurs het publicatierapport voor u opstelt hoeft u geen actie te ondernemen. Wij zullen het publicatierapport over het boekjaar 2017 in XBRL opstellen.

Controleverklaring

Indien DRV de controle van uw financiële verantwoording verzorgt en een controleverklaring bij het digitale publicatierapport verstrekt, dan zullen wij de controleverklaring in XBRL-formaat opstellen. Het complete publicatierapport wordt u, via DRV Online, aangeboden en na uw akkoord bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

Meer informatie

Wij adviseren u om de verschillende mogelijkheden te bespreken met uw softwareleverancier en bij eventuele vragen rond het digitaal deponeren van het publicatierapport contact op te nemen met uw contactpersoon bij DRV.