De bedragen die u mogelijk dit voorjaar heeft ontvangen in het kader van de NOW zijn voorschotten. Als u als werkgever gebruik heeft gemaakt van één of meerdere NOW-aanvraagperiodes, moet u zelf de definitieve berekening hiervan aanvragen. Dat moet u per NOW-periode apart doen. Voor de NOW 1 kunt u dit doen tot en met 31 oktober. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico het volledige voorschot te moeten terugbetalen. Het UWV is bezorgd over het beperkte aantal definitieve aanvragen tot nu toe. In dit artikel vertellen we u hoe het precies zit met de definitieve vaststelling, en hoe u die aanvraagt!

Tegemoetkoming NOW: welke regels gelden?

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 20% als gevolg van de coronacrisis. De tegemoetkoming bedroeg eerst maximaal 90% van de loonkosten en bedraagt vanaf 1 januari 2021 maximaal 85% van de loonkosten. Per 1 april 2021 gelden strengere voorwaarden en wordt ook minder loonkostensubsidie verleend.

Definitieve tegemoetkoming NOW berekenen

Als u een tegemoetkoming aanvraagt, krijgt u eerst een voorschot. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, kan het UWV de definitieve tegemoetkoming berekenen. Hiervoor moet u per aanvraagperiode een aparte ‘aanvraag tot definitieve vaststelling’ doen. Daarvoor moet u als werkgever diverse gegevens aanleveren. Onder meer het definitieve omzetverlies, zodat de juiste omvang van de tegemoetkoming kan worden vastgesteld.

Tip! Op de site van het UWV vindt u een rekentool waarmee u zelf kunt berekenen hoeveel NOW 1.0 u definitief krijgt. U kunt dit uiteraard ook ons laten doen. Zo weet u alvast of u (een deel van) de tegemoetkoming moet terugbetalen.

Verklaring van derde of accountant nodig?

U heeft een accountantsverklaring nodig als u een voorschot van € 100.000 of meer heeft gekregen of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Een verklaring van een derde volstaat bij een voorschot van € 20.000 of meer of een definitieve tegemoetkoming van € 25.000 of meer. Uiteraard begeleiden wij u bij het indienen van uw definitieve aanvraag! Ook kunnen wij de derden- of accountantsverklaring aan u verstrekken.

Alle aanvraagperiodes NOW verlengd

Onder meer vanwege de complexiteit van de aanvragen en drukte bij accountantskantoren is besloten de aanvraagperiode voor de definitieve tegemoetkoming van de NOW 1.0 te verlengen tot 31 oktober 2021. Ook de aanvraagperiodes voor definitieve vaststelling van de overige tegemoetkomingen via de NOW zijn verlengd.

Let op! Daarnaast wordt de aanvraagperiode voor de NOW-2 vervroegd van 15 april 2021 naar 15 maart 2021.

Helft nog niet binnen

Volgens minister Koolmees is ongeveer de helft van de definitieve aanvragen voor de NOW 1 nog niet binnen. Voor de NOW 2 is dit zo’n 77%. De definitieve aanvraag voor de NOW 2 moet vóór 6 januari 2022 worden gedaan. De oorzaak zou liggen in het feit dat ondernemers nog wachten op een accountantsverklaring of een verklaring van een derde.

Let op! Als u nog op een accountantsverklaring of derdenverklaring wacht, moet u toch uiterlijk 31 oktober uw aanvraag indienen. Als tijdens uw aanvraag gevraagd wordt of u al een accountantsverklaring of derdenverklaring heeft, geeft u aan dat u deze nog niet heeft. U kunt deze dan achteraf alsnog aanleveren tot uiterlijk 6 februari 2022.

Ruime betalingsregelingen

Moet u een deel van de NOW terugbetalen? Dan geldt in principe een terugbetalingstermijn van zes weken. Bij financiële moeilijkheden kunt u een betalingsregeling treffen. Hierbij kunt u kiezen uit verschillende betalingstermijnen, waarbij geen rente in rekening gebracht. Betalingsregelingen worden op uw specifieke situatie afgesproken.

Onrechtvaardige uitkomst?

Leidt de definitieve berekening van NOW1 tot een onrechtvaardige uitkomst? Dan kan het zinvol zijn om bezwaar aan te tekenen. Minister Koolmees heeft tijdens Kamervragen van februari van dit jaar laten weten dat dan beoordeeld kan worden of binnen de kaders van de regeling maatwerk kan worden geleverd. Wilt u een bezwaarschrift indienen? Wij ondersteunen u hier graag mee.

Kennisdossier coronacrisis & ondernemen

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? We hebben een speciale pagina over de coronacrisis & ondernemen ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur