De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast. Het gaat om aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie.

English version

NOW-regeling

De NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die een of twee maanden later start.

Nederlandse bankrekening niet meer vereist

Een van de aanpassingen betreft de eis dat het bedrijf dat de NOW aanvraagt, over een Nederlands bankrekeningnummer moet beschikken. Deze eis vervalt, omdat dit in de praktijk soms tot forse moeilijkheden leidt. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven dus niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren.

Akkoord met openbaarmaking

Degene die de NOW aanvraagt, gaat ook automatisch akkoord met en eventuele openbaarmaking van gegevens inzake de NOW-aanvraag in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Bepaalde informatie waarover het UWV beschikt kan in het kader van de subsidieaanvraag echter concurrentiegevoelig zijn. Daarom is ervoor gekozen om de automatische instemming alleen te laten gelden voor een aantal gegevens die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn, maar geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven.

Personeels-bv binnen concern

Verduidelijkt is dat personeels-bv’s binnen een concern zelf geen beroep op de NOW kunnen doen. Andere bv’s binnen het concern hebben onder strenge voorwaarden deze mogelijkheid wel.
De voorwaarden om binnen een concern als zelfstandige werkmaatschappij wel de NOW toe te passen zijn in het kort:

  • De verwachte omzetdaling van het concern is minder dan 20% en de werkmaatschappij heeft een verwachte omzetdaling van meer dan 20%.
  • Er worden geen dividenden of bonussen uitgekeerd aan directie – bestuur – aandeelhouders.
  • Er is vooraf een overeenkomst met een vertegenwoordiging van het personeel (vakbond) over werkbehoud.
  • Een accountant moet verklaren dat het concern zich aan de voorwaarden van aanvraag heeft gehouden.

Lees in dit artikel meer over de NOW bij concerns.

Geen melding loonkostensubsidie

Werkgevers die de NOW aanvragen en ook recht hebben op de loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking, hoeven deze subsidie niet met de NOW te verrekenen. Daarom is melding van de toekenning van de NOW-subsidie aan de gemeente niet meer nodig.

Let op! Het is nog niet bekend vanaf welke grens qua omzet een accountantsverklaring vereist zal zijn.

Meer over de NOW

Bekijk dit artikel voor meer informatie over de inhoud en voorwaarden van de NOW, dit artikel voor de aanvraagprocedure of bekijk hier de veelgestelde vragen over de NOW. Heeft u alsnog vragen over de NOW of wilt u dat wij uw aanvraag NOW verzorgen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon bij Moore DRV of het onderstaande contactformulier.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of het specialistenteam corona. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur